Denní aktuality

Týden mozku ukáže, jak zlepšit paměť a zbavit se fobií

11.03.2019 15:21 - ČTK / foto: shutterstock.com
V rámci festivalu Týden mozku se návštěvníci mohou naučit, jak se oklamáním mozku zbavit fobií nebo jak si zlepšit paměť.

Festival, který dnes začíná v Akademii věd ČR, nabízí přednášky odborníků na neurologii, experimentální medicínu a technologie, workshopy, pokusy a hlavolamy. V pořadí 21. ročník proběhne od 11. do 17. března.

Jedním z řečníků bude zakladatel festivalu neurovědec Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který se zaměří na sluchový systém mozku a jeho zkoumání. Cyril Höschl z Národního ústavu duševního zdraví vysvětlí syndrom vyhoření a příčiny různé vnímavosti vůči stresu. Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR představí možnosti využití a úskalí analýzy dat z různých metod zobrazování mozkové aktivity.

V rámci doprovodného programu si návštěvníci mohou poslechnout příběh Michaely Švejdové, která prožila cévní mozkovou příhodu. Naskytne se také možnost vyzkoušet si pohyb, vnímání a orientaci člověka po prožité příhodě.

O víkendu je možné navštívit Mozkohernu obsahující přístroj Mindball na změření mozkových vln nebo létající míček na přístroji Mindflex, který je možné ovládat vlastní koncentrací. V elektrodílně The Cave se návštěvníci naučí vyrobit teploměr připojený na Wi-Fi, vyzkouší si elektrohlavolamy a postřehové hry. Své hádanky a hlavolamy přiveze také iQLANDIA a Techmania.

Festival Týden mozku je součástí Brain Awareness Week, celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech ve výzkumu mozku. Podrobný program je možné najít nastránkách. Akci pořádá Středisko společných činností AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Česká společnost pro neurovědy.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.