Denní aktuality

Případů rakoviny a cukrovky je proti roku 1989 dvojnásobek

11.09.2019 09:30 - ČTK / foto: shutterstock.com
Výskyt rakoviny a cukrovky v populaci se od roku 1989 přibližně zdvojnásobil.

Nemoci srdce a cév zůstaly i po 30 letech nejčastější příčinou úmrtí, umírá na ně polovina zemřelých. Vyplývá to ze srovnání dat statistických ročenekZdravotnictví 1990, která prezentuje údaje z roku 1989, aZdravotnictví 2017s posledními dostupnými daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

K zásadním změnám ve zdravotním stavu populace docházelo podle statistiků od poloviny 50. let. "Ve vyspělých státech i u nás se začaly výrazně měnit ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva, které se projevily ve změně příčin nemocnosti, invalidity a úmrtnosti," uvádí dokument z roku 1990. Na první místo se v té době dostala chronická neinfekční onemocnění, která se objevovala u stále mladších lidí. Zejména šlo o nemoci srdce a cév, například vysoký krevní tlak nebo ischemickou chorobu srdeční, při níž se srdce nedokrvuje a postupně odumírají jeho části. Příčinou je kornatění tepen a ukládání tuku do stěn cév. Stejně jako většina dalších chronických nemocí srdce souvisí s životním stylem.

"Ve vyspělých státech se podařilo úmrtnost na tyto takzvané civilizační choroby v posledních deseti či patnácti letech omezit. Naproti tomu u nás křivka jejich vývoje naopak stále vzrůstá," uváděli odborníci rok po revoluci. V roce 2017 pak nemoci srdce a cév představovaly s téměř 292.000 hospitalizací, nejčastější příčinu pobytu v nemocnici. Nějaké nemoci srdce a cév podlehlo v roce 1989 asi 58 procent zemřelých, v roce 2016 to byla stále téměř polovina. Zlepšila se ale jejich léčba, protože případů přibylo. Například v léčbě infarktů či cévních mozkových příhod patří čeští lékaři mezi světovou špičku.

S diabetem neboli cukrovkou se léčilo v revolučním roce asi 4460 na 100.000 obyvatel, v roce 2017 jich bylo přes 8100. Aktuální počty pacientů se podle odborníků blíží milionu. "Na pokračující epidemii diabetu se největší měrou podílí 2. typ, který má 91 procent případů," uvádí materiál z roku 2017. Druhý typ cukrovky se na rozdíl od prvního, který je vrozený, odvíjí od životního stylu, nedostatku pohybu a nezdravé stravy.

Druhou nejčastější příčinou úmrtí Čechů byla v roce 1989 stejně jako v současnosti rakovina. Nových případů je více než dvojnásobek proti roku 1988. Už před 30 lety odborníci za nárůstem viděli také lepší diagnostiku. "S rozvojem medicíny a rostoucím zhoršením životního prostředí roste každoročně záchytnost nových onemocnění. Proti roku 1970 byla nemocnost za zhoubné novotvary v roce 1988 u mužů o 31 procent vyšší a u žen dokonce o 40 procent vyšší," uvádí statistická ročenka. Zatímco v roce 1988 onemocnělo 410 lidí na 100.000 obyvatel, předloni přes 900 případů.

U mužů tvořily před 31 lety dvě třetiny všech nových případů rakovina plic, konečníku, prostaty, tlustého střeva a žaludku. U žen se k nejčastějším přidaly rakovina prsu, kůže, děložního hrdla a čípku. Na prvním místě rakovinu plic v současnosti u mužů nahradila rakovina prostaty, u žen zůstává rakovina prsu. Naopak rakoviny plic, která má zároveň u obou pohlaví nejvyšší úmrtnost, u nich přibývá. Nějakému druhu nádoru podlehla v roce 1989 více než pětina všech zemřelých, v roce 2016 to byla více než čtvrtina. Odborníci připomínají, že lidé, kteří se z nádoru vyléčí, se často dožijí dalšího.

Mezi závažné zdravotní problémy v minulosti patřila tuberkulóza (TBC). Od roku 1952 se proti ní plošně povinně očkovalo, vakcinace byla zrušena v roce 2010. V roce 1989 bylo hlášeno 1560 případů, předloni 505. Téměř třetina z nich byli cizinci, nejvíc z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

V současné době se Česko potýká s epidemií spalniček, případů bylo ke konci srpna více než 580. Statistici v roce 1989 uváděli, že u nákaz, proti nimž je zavedeno povinné očkování, je epidemická situace dobrá. Spalničkami onemocněli tehdy jen dva lidé. Současná situace je podle odborníků způsobená poklesem imunity dříve očkovaných dospělých a také sníženou důvěrou v očkování a jeho odmítáním rodiči.

V roce 1985 Česko začalo sledovat počet HIV pozitivních. Nakažených bylo 140, nemoc AIDS se vyvinula u 17 z nich. V následujících 30 letech počet nemocných stoupl na více než 3500, nemoci podlehlo přes 300 lidí. Díky vývoji léčby mohou pacienti s nákazou HIV žít dlouhodobě, aniž by se jejich stav zhoršil.

Nemocnost vybranými onemocněními (na 100.000 obyvatel):

Diagnóza 1989 2017**
Rakovina - nové případy

- trávicí ústrojí

- dýchací orgány

- moč. a pohlavní ústrojí

- kosti, kůže, prsy

416,9

(muži 437,5 / ženy 397,4)

- muži 120,6 / ženy 97,9

- muži 105,8 / ženy 17,6

- muži 72,2 / ženy 85,3

- muži 80,7 / ženy 138,5

903,6

(muži 949,4 / ženy 878,5)

- muži 154,6 / žemy 113,9

- muži 86,2 / ženy 42,9

- muži 218,8 / 103,9

- jen melanom + prs:

muži 27 / ženy 156,8

Tuberkulóza 15,1 4,4
Spála 243,9 20,5
Mamingitida 0,7 1,0
Spalničky 0,0 0,1

(2018: 1,9 /

2019: do konce srpna 5,5)

Diabetes (absolutně) 4457* 8160

*ČSSR

**rakovina - údaje za rok 2016

Nejčastější příčiny úmrtí (na 100.000 zemřelých):

Diagnóza 1989 2017
- nemoci oběhové soustavy 693 muži - 334 / ženy - 247
- novotvary 270 muži - 221 / ženy - 138
- poranění a otravy 81 muži - 63 / 20
- nemoci dýchací soustavy 58 muži - 64 / ženy - 36
- nemoci trávicí soustavy 47 muži - 42 / ženy - 29

zdroj: statistické ročenky Zdravotnictví 1990, Zdravotnictví 2017, ÚZIS

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.