Menu
Aktuality-2716 foto: shutterstock.com

Zavedení systému eNeschopenek

19. 9. 2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře.

Tyto eNeschopenky by měly představovat, alespoň podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), elektronickou revoluci v nemocenském pojištění. Systém má za cíl zejména zjednodušit komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty, tedy lékaři a orgány sociálního zabezpečení, ale také zaměstnavateli a zaměstnanci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jej spustí 1. ledna 2020, kdy nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění.

Poté, co se nemocný pojištěnec dostaví ke svému ošetřujícímu lékaři, a bude zjištěno, že není schopen vykonávat své zaměstnání, bude mít lékař na výběr dva způsoby, jak eNeschopenku vystavit, a to buď ve svém lékařském softwaru nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Ačkoliv se postup může zdát zdlouhavý, lékařům s tím práce spíše ubude, neboť lékař doplní pouze diagnózu, zbytek údajů (osobní údaje nebo údaje o zaměstnavateli) pacientů se vyplní automaticky z registrů ČSSZ. Hlášení o vzniklé dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) pak lékař zašle elektronicky příslušnému orgánu okresní SSZ (OSSZ) (1. díl neschopenky).

Významným zásahem do povinností lékařů bude nově povinnost odeslat hlášení o vzniku DPN nejpozději následující pracovní den následující po dni, kdy tato neschopnost vznikla. Současná právní úprava umožňuje toto hlášení odeslat nejpozději třetí pracovní den. Jedná se tedy o podstatné zkrácení lhůty.

Lékař zároveň předá, stejně jako doposud, pojištěnci průkaz práce neschopného pojištěnce (2. díl neschopenky). Tento tiskopis bude i nadále sloužit pro záznamy kontrol, jak ze strany ošetřujícího lékaře, tak ze strany OSSZ, a dále pro vyznačení potvrzení o trvání DPN a v neposlední řadě i rozhodnutí o ukončení DPN. Dočasně práce neschopný pojištěnec pak bude i nadále povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o vzniku DPN.

Další významnou novinkou bude pro zaměstnavatele možnost požádat o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců (prostřednictvím ePortálu ČSSZ). Pokud zaměstnavatelé o toto požádají, dojde po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do datové schránky zaměstnavatele. Ihned po přijetí eNeschopenky ČSSZ tak zaměstnavatel získá neověřené informace z 1. dílu neschopenky. Stejně tak tomu bude i při ukončení DPN. Momentálně je zaměstnavatelům na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření, zda ČSSZ evidovala novou DPN konkrétního zaměstnance.

Při ukončení DPN bude lékař postupovat obdobně jako při vzniku DPN a hlášení o ukončení DPN bude proto znovu odesílat elektronicky OSSZ (3. díl neschopenky) a zároveň vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Zda se rozhodnutí rozloučit se s historickým pětidílným formulářem s „pruhy“ ukáže jako dobrý nápad, budeme moci posoudit již příští rok. Testovací nasazení eNeschopenky však začne již od 1.října 2019.