Denní aktuality

Zavedení systému eNeschopenek

19.09.2019 10:44 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. / foto: shutterstock.com
V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře.

Tyto eNeschopenky by měly představovat, alespoň podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), elektronickou revoluci v nemocenském pojištění. Systém má za cíl zejména zjednodušit komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty, tedy lékaři a orgány sociálního zabezpečení, ale také zaměstnavateli a zaměstnanci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jej spustí 1. ledna 2020, kdy nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění.

Poté, co se nemocný pojištěnec dostaví ke svému ošetřujícímu lékaři, a bude zjištěno, že není schopen vykonávat své zaměstnání, bude mít lékař na výběr dva způsoby, jak eNeschopenku vystavit, a to buď ve svém lékařském softwaru nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Ačkoliv se postup může zdát zdlouhavý, lékařům s tím práce spíše ubude, neboť lékař doplní pouze diagnózu, zbytek údajů (osobní údaje nebo údaje o zaměstnavateli) pacientů se vyplní automaticky z registrů ČSSZ. Hlášení o vzniklé dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) pak lékař zašle elektronicky příslušnému orgánu okresní SSZ (OSSZ) (1. díl neschopenky).

Významným zásahem do povinností lékařů bude nově povinnost odeslat hlášení o vzniku DPN nejpozději následující pracovní den následující po dni, kdy tato neschopnost vznikla. Současná právní úprava umožňuje toto hlášení odeslat nejpozději třetí pracovní den. Jedná se tedy o podstatné zkrácení lhůty.

Lékař zároveň předá, stejně jako doposud, pojištěnci průkaz práce neschopného pojištěnce (2. díl neschopenky). Tento tiskopis bude i nadále sloužit pro záznamy kontrol, jak ze strany ošetřujícího lékaře, tak ze strany OSSZ, a dále pro vyznačení potvrzení o trvání DPN a v neposlední řadě i rozhodnutí o ukončení DPN. Dočasně práce neschopný pojištěnec pak bude i nadále povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o vzniku DPN.

Další významnou novinkou bude pro zaměstnavatele možnost požádat o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců (prostřednictvím ePortálu ČSSZ). Pokud zaměstnavatelé o toto požádají, dojde po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do datové schránky zaměstnavatele. Ihned po přijetí eNeschopenky ČSSZ tak zaměstnavatel získá neověřené informace z 1. dílu neschopenky. Stejně tak tomu bude i při ukončení DPN. Momentálně je zaměstnavatelům na ePortálu ČSSZ zpřístupněna možnost ověření, zda ČSSZ evidovala novou DPN konkrétního zaměstnance.

Při ukončení DPN bude lékař postupovat obdobně jako při vzniku DPN a hlášení o ukončení DPN bude proto znovu odesílat elektronicky OSSZ (3. díl neschopenky) a zároveň vyznačí ukončení DPN v průkazu práce neschopného pojištěnce.

Zda se rozhodnutí rozloučit se s historickým pětidílným formulářem s „pruhy“ ukáže jako dobrý nápad, budeme moci posoudit již příští rok. Testovací nasazení eNeschopenky však začne již od 1.října 2019.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.