Menu

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře — Číslo 1/2019

Přehledové články
Čtvrtá univerzální definice infarktu myokardu a diagnostika infarktu myokardu 2018
— MUDr. Tomáš Janota, CSc.
Novinky v léčbě rezistentní hypertenze
— Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Proč tak málo využíváme kombinaci ezetimibu se statinem? Je čas pro akci!
— prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu synkopy 2018. Souhrn pro praktické lékaře
— MUDr. Jan Šimek, PhD.
Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění: máme měnit názor?
— Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Digoxin v roce 2019
— Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
Z doporučení ESC pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství
— Doc. MUDr. Jiří Král, CSc.

Kasuistiky
Neobvyklá příčina akutního poškození ledvin
— MUDr. Jan Krupička, Ph.D.
Myxom levé síně manifestující se palpitacemi a stavy slabosti
— Doc. MUDr. Jiří Král, CSc.

Z historie
Stísněná hruď a rukavičky paní lišky
— Ing. František Houdek

Z literatury
Matky dětí s vrozenou srdeční vadou mají v průběhu života zvýšené riziko srdečního onemocnění
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Platí teze o LDL cholesterolu „čím nižší hodnota, tím lépe“ také pro riziko cévní mozkové příhody?
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Lékařská zpráva o zdravotním stavu prezidenta Trumpa
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Snížení přípustného množství alkoholu u řidičů nemělo příznivý vliv na počty dopravních nehod
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Národní akademie věd Spojených států amerických doporučuje snížit denní příjem soli
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Léčíte své „vyhoření“ alkoholem?
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

NA OBÁLCE TOHOTO ČÍSLA

Vlevo: Transthorakální echokardiografi e, apikální čtyřdutinová projekce. V levé síni je patrný nádor nasedající na síňové septum (šipka).

Vpravo: Jícnová echokardiografi e, čtyřdutinová projekce. Šipkou je vyznačen myxom o rozměrech 8×14 mm.

Zdroj: z článku doc. MUDr. Jiřího Krále, CSc. Myxom levé síně manifestující se palpitacemi a stavy slabosti, obr. 1 a 2, s. 38