Menu

Exkluzivní webinář: Nová Guidelines EAS/ESC

27. 11. 2019

V úterý 17. 9. 2019 se uskutečnil online webinář s předními odborníky k novým doporučením evropských společností pro diagnostiku...

Seriál o víně

E-kniha ve formátu ePub pro iPad a moderní čtečky [ePub] Kapitoly o víně – soubor ke stažení [PDF] Zajímavosti...

Doporučené postupy

Doporučené postupy České kardiologické společnosti JEP (ČKS) Doporučení a praktické postupy České společnosti pro hypertenzi...

Benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává neobjasněn

3. 7. 2019 / shutterstock.com

Navzdory všeobecnému doporučení restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává benefit tohoto režimového opatření nejistý.

Analýza studie CARDIA: protikuřácká politika asociována se snížením krevního tlaku

21. 6. 2019 / shutterstock.com

V oblastech, kde je prosazována protikuřácká politika se zákazem kouření v restauracích, barech a na pracovištích, byl zaznamenán pokles systolického krevního tlaku.

Akutní infarkt myokardu je u mladých žen stále častější diagnózou

6. 6. 2019 / shutterstock.com

Recentně publikovaný výzkum ozřejmil znepokojující trend, který je patrný v incidenci akutního infarktu myokardu v posledních desetiletích.

Nové doporučené pokyny k terapii hypercholesterolemie rozšiřují a upravují terapeutické skupiny

20. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

Terapie hypercholesterolemie a prevence kardiovaskulárních chorob doznaly od roku 2013 značných změn.

Fyzická zdatnost předurčuje kardiovaskulární úmrtnost

9. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

Stupeň fyzické zdatnosti může sloužit jako prediktor rizika úmrtí souvisejícího s kardiovaskulárním onemocněním, onkologickým onemocněním či mortalitou obecně.

Paradox obezity: obézní pacienti mají vyšší šance na přežití akutního srdečního selhání

25. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Obezita je jedním z rizikových faktorů rozvoje akutního srdečního selhání. Pokud je ale akutní srdeční selhání diagnostikováno, u obézních pacientů je pozorována nižší mortalita – jedná se o tzv. paradox obezity.

Významné studie z oblasti kardiologie v roce 2018

10. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Více než polovina příspěvků, které byly zařazeny mezi nejvýznamnější články uplynulého roku, se týkala prevence.