Menu

Aktuální informace pneumologů

6. 4. 2020

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové vydaly informativní dokument týkající...

Monoklonální protilátky v léčbě prednison-dependentního astmatu

24. 2. 2020

Na kongresu American Thoracic Society (ATS) v Dallasu v roce 2019 byly představeny výsledky kanadské prospektivní observační...

Informace o kvalitě ovzduší v ČR

9. 12. 2019

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší  http://portal.chmi.cz Aktuální přehled dat z...

Nejzajímavější informace z ERS 2019 pohledem alergologa

26. 11. 2019

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. v krátkém videu shrnuje to, co považuje za nejdůležitější nebo nejzajímavější z letošního kongresu ERS...

Digitální inhalátor společnosti Teva přináší úlevu pro astmatiky

21. 11. 2019

Společnost Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (dále Teva) stále hledá možnosti, jak odlišit své produkty na trhu a vítá inovativní...

Třetina pacientů se závažným astmatem užívá škodlivé dávky perorálních kortikosteroidů

13. 11. 2019

Na tuto skutečnost poukázala nizozemská studie provedená u několika tisícovek pacientů, která byla představena na letošním kongresu...

Jaká je světová prevalence latentní tuberkulózy?

20. 10. 2019

V roce 1999 odhadla Světová zdravotnická organizace (WHO), že třetina světové populace má latentní infekci tuberkulózy (LTBI). Recentně...

Doporučené postupy

Guidelines České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS ČLS JEP)

Faktory mortality během hospitalizace u pacientů s CHOPN

12. 9. 2019

Desetiletá studie “Factors associated with hospital mortality in critically ill patients with exacerbation of COPD” publikovaná v...

Riziko astmatu, senné rýmy a ekzému je ovlivněno polygenně

12. 9. 2019

V rámci nové studie SciLifeLab při univerzitě v Uppsale vědci nalezli v lidském genomu celkem 141 oblastí (genů), které z velké části...