Kapitoly z diabetologie

Riziko rozvoje diabetu 2. typu souvisí s hladinou testosteronu

15.02.2019 18:41 - MT / foto: shutterstock.com
Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které se vyskytuje častěji u mužů než u žen.

Odborné poznatky hovoří o souvislosti s hladinou hormonu testosteronu.

Rozvoj diabetu a role testosteronu

Pravděpodobnost rozvoje diabetu 2. typu je u mužů dvakrát vyšší než u žen, zejména ve věkové skupině 35–54 let. V porovnání se ženami u nich onemocnění propuká při nižší hodnotě indexu tělesné hmotnosti (BMI). Na rozvoji diabetu 2. typu se může podle odborných poznatků podílet hladina testosteronu – u mužů je riziková nízká hladina tohoto mužského pohlavního hormonu, u žen je to naopak zvýšená hladina testosteronu. Testosteron hraje roli v procesu ukládání tělesného tuku a nízká hladina tohoto hormonu u mužů může přispívat ke zvýšenému ukládání viscerálního tuku. Důsledkem je pak vyšší riziko rozvoje diabetu 2. typu. Snížená hladina testosteronu se podle statistik týká jedné šestiny všech mužů.

Komplikace se mohou lišit podle pohlaví

Přestože většina symptomů diabetu 2. typu je shodná u mužů i u žen, některé příznaky je možné pozorovat častěji u mužů (úbytek svalové hmoty) a jiné u žen (kvasinkové vaginální infekce, záněty močových cest). Rozdíly se týkají také potenciálních komplikací diabetu – ty bývají závažnější u žen než u mužů. Ženy také čelí vyššímu riziku úmrtí v souvislosti s diabetem než muži.

Komplikace diabetu 2. typu nastávají, pokud pacienti nemají své onemocnění pod kontrolou. K nejzávažnějším komplikacím patří neuropatie, retinopatie, kardiovaskulární onemocnění či poruchy funkce ledvin. Právě tyto komplikace, konkrétně onemocnění srdce, ledvin a psychické poruchy, jsou častější u žen-diabetiček než u mužů s diabetem. Specifikem pacientek s diabetem je také menopauza, která může kvůli hormonálním změnám dále zvyšovat glykemii a přispívat k nárůstu tělesné hmotnosti. Naopak typicky mužským problémem souvisejícím s diabetem 2. typu je erektilní dysfunkce, která se týká 45 % diabetiků a je způsobená poškozením cév, nervů a svalů.

Komplikace mohou ohrozit zdraví i život pacientů

Přestože diabetes 2. typu může ovlivňovat zdravotní stav obou pohlaví odlišným způsobem, komplikace tohoto onemocnění nelze kvůli potenciálně závažným dopadům na celý organismus jakkoliv podceňovat ani u žen, ani u mužů. Pacientům je kromě dodržování léčebného režimu nutné připomínat také význam fyzické aktivity a zdravého stravování.

(pak)

Zdroj: https://www.news-medical.net/health/Diabetes-in-Men-versus-Women.aspx

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.