Kapitoly z diabetologie

Časný rozvoj diabetu 1. typu znamená horší prognózu

03.03.2019 18:46 - MT / foto: shutterstock.com
Pacienti s diabetem (DM) 1. typu čelí zvýšenému riziku mortality a kardiovaskulárních onemocnění.

Současné směrnice k léčbě DM 1. typu nepovažují věk pacienta v době rozvoje onemocnění za významný rizikový faktor. Studie publikovaná v časopise Lancet se zaměřila na hodnocení souvislostí mezi věkem pacientů v době potvrzení diagnózy DM 1. typu, mortalitou a výskytem srdečně-cévních onemocnění.

Popis studie

V rámci kohortové studie byly zpracovány údaje o více než 27 000 pacientů ze Švédského národního registru diabetiků, kteří trpěli diabetem 1. typu. Do kontrolní skupiny z běžné švédské populace, která demograficky odpovídala skupině diabetiků, bylo zařazeno více než 135 000 osob. Hodnocení souvislostí mezi věkem pacientů v době rozvoje DM 1. typu a dopady tohoto faktoru na jejich zdravotní stav se soustředilo kromě celkové mortality a kardiovaskulární mortality také na míru výskytu infarktu myokardu, onemocnění věnčitých tepen, cévní mozkové příhody, srdečního selhání či atriální fibrilace. Diabetici byli pro účely studie rozděleni do pěti kategorií podle věku v době propuknutí onemocnění (0–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 let, 26–30 let).

Výsledky švédské studie

Autoři studie zjistili, že hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byly vyšší u pacientů z nejmladší věkové skupiny (nástup DM 1. typu ve věku 0–10 let) než u pacientů z nejstarší skupiny (diagnóza potvrzena mezi 26 a 30 lety věku). Pacienti s časným rozvojem diabetu měli v porovnání s kontrolní skupinou výrazně vyšší riziko celkové mortality (HR = 4,11; 95% CI = 3,24–5,22), kardiovaskulárních onemocnění (HR = 11,44; 95% CI = 7,95–16,44), akutního infarktu myokardu (HR = 30,95; 95% CI = 17,59–54,45) i srdečního selhání (HR = 12,95; 95% CI = 7,39–22,51). Pacienti, u nichž DM 1. typu propukl v pozdějším věku, vykazovali nižší hodnoty než diabetici diagnostikovaní v raném věku, ale přesto vyšší hodnoty než kontrolní skupina. Časný rozvoj diabetu představuje podle autorů studie ztrátu 18 let života u žen a 14 let života u mužů.

Shrnutí a závěr

Poznatky mezinárodního švédsko-britského týmu potvrzují souvislost mezi věkem, kdy byl pacientům diagnostikován diabetes mellitus 1. typu, a nepříznivými dopady tohoto onemocnění na zdravotní stav. Při hodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění a mortality u pacientů s DM 1. typu je tedy nutné zohledňovat věk v době rozvoje onemocnění. U pacientů, kteří diabetem onemocněli v raném věku, je podle autorů studie potřeba soustředit se na minimalizaci rizik především s ohledem na životní styl, dodržování léčebného režimu i pravidelné lékařské kontroly.

(pak)

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47353/2018/09/05/type-1-diabetes-earlier-onset-worse-prognosis

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.