Kapitoly z diabetologie

V USA byla vydána nová doporučení pro léčbu diabetu a prediabetu

19.03.2019 08:25 - MT / foto: shutterstock.com
Doporučené zásady pro léčbu byly aktualizované americkým Národním programem vzdělávání v oblasti diabetu.

Doporučené zásady (Guiding principles) pro léčbu byly aktualizované americkým Národním programem vzdělávání v oblasti diabetu (NDEP), který je podporován několika významnými odbornými institucemi včetně Národního institutu diabetu a zažívacího traktu a onemocnění ledvin (NIDKK).

Dokument s názvem "Guiding Principles for the Care of People With or at Risk for Diabetes" je dostupný na webových stránkách NDEP, kde si ho můžete v pdf verzi stáhnout. Nejedná se přímo o oficiální doporučený postup nebo stanovisko odborné společnosti. Cílem tohoto dokumentu je spíše uceleně sjednotit informace z již existujících doporučených postupů a stát se praktickou příručkou pro všeobecné lékaře pro poskytování kvalitní péče pacientům s rizikem diabetu nebo již přímo s diabetem.

Tyto “Guiding principles“ reflektují změnu léčebných postupů a přístupu k diabetikům za uplynulých sedm let. Zdůrazňují význam individuální terapie diabetu a také důležitost informovanosti pacienta, který by měl převzít spoluzodpovědnost za svou léčbu. Velký prostor je také věnován problematice nadváhy a obezity, které s diabetem velmi často souvisí.

Dokument je tematicky rozdělen do 10 kapitol, od samotné diagnostiky diabetu až po řešení mikrovaskulárních komplikací. Nejvíce se autoři dokumentu věnují prevenci a terapii diabetu 2. typu u dospělých, i když některé informace jsou relevantní i pro gestační diabetes, diabetes 1. typu nebo diabetes u dětí. Odbornou stránku Guiding principles garantuje mnoho amerických odborných společností, například American Academy of Family Physicians, American Association of Diabetes Educators, American Diabetes Association nebo Obesity Medicine Association.

(svat)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/901127

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/ndep/health-professionals/guiding-principles-care-people-risk-diabetes?utm_source=health%20information%20news&utm_medium=e-mail&utm_campaign=guiding%20principles

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.