Kapitoly z diabetologie

Rizikové faktory pod kontrolou – méně nebezpečí souvisejících s diabetem

28.03.2019 12:53 - MT / foto: shutterstock.com
Udržování pěti základních rizikových faktorů u pacientů s diabetem 2. typu ve správných mezích může přispět k minimalizaci rizik plynoucích z tohoto onemocnění.

Takový je závěr švédské kohortové studie publikované v časopise The New England Journal of Medicine.

Popis studie a zjištěné souvislosti

Mezinárodní tým odborníků pracoval se Švédským národním registrem diabetiků, ve kterém se soustředil na údaje o více než 270 000 diabetiků 2. typu. Odborníci u nich hodnotili souvislost mezi rizikem úmrtí, kardiovaskulárními onemocněními (cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu a srdeční selhání) a pěti konkrétními rizikovými faktory diabetu. Jednalo se o glykovaný hemoglobin, LDL cholesterol, albuminurii, krevní tlak a kuřáctví.

Kontrolní skupina čítala více než 1 300 000 osob bez diabetu. Odborníci sledovali údaje za období necelých šesti let. K hlavním zjištěním této studie patří poznatek, že diabetici, kteří vykazují u pěti sledovaných rizikových faktorů optimální hodnoty, mají srovnatelné riziko úmrtí jako zdravé subjekty [HR = 1,06; 95% CI = 1,0–1,12]. Riziko akutního infarktu myokardu bylo vyhodnoceno jako nižší než u kontrolní skupiny [HR = 0,84, 95% CI = 0,75–0,93]. Naopak riziko hospitalizace kvůli srdečnímu selhání bylo u diabetiků vyšší než u zdravé kontrolní skupiny.

Každý z výše uvedených parametrů, který se u diabetiků daří udržovat ve správných mezích, snižuje zdravotní rizika související s diabetem. Nejvýrazněji se tato souvislost promítá do zdravotního stavu mladších pacientů. Nejvýznamnějším prediktorem úmrtí u diabetiků je podle zjištění švédské studie kouření.

Závěr

Slibné poznatky o tom, že zdravotní rizika související s diabetem 2. typu mohou být eliminována pomocí pečlivého sledování vybraných rizikových faktorů, přinášejí otázku, jakými léčebnými postupy dosáhnout přijatelných hodnot glykemie, cholesterolu a krevního tlaku. V tomto směru vzniká prostor pro další odborné práce a výzkum.

(pak)

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47273/2018/08/15/risk-factor-control-can-mitigate-danger-type-2-diabetes

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.