Kapitoly z diabetologie

Ultrazvuk deltového svalu a diabetes: američtí odborníci prezentovali nové poznatky

06.05.2019 11:02 - MT / shutterstock.com
Poznatky amerických lékařů týkající se souvislostí mezi výsledky ultrazvukového vyšetření deltového svalu a diabetem by mohly sloužit jako prediktor diabetu mellitu 2. typu.

Výsledky studie byly prezentovány na výročním zasedání Severoamerické radiologické společnosti.

Úvod

Tým amerických lékařů se na základě svých zjištění z praxe blíže soustředil na spojitost mezi echogenitou deltového svalu a diabetem či prediabetem. Motivací byly poznatky z uplynulých deseti let, kdy lékaři vypozorovali, že právě pacienti se zvýšenou echogenitou deltového svalu byli zároveň častěji diabetiky. Důvodem k ultrazvukovému vyšetření deltového svalu bývá náchylnost diabetiků k poraněním rotátorové manžety.

Analýza ultrazvukových nálezů

Předmětem studie bylo 186 ultrazvukových nálezů, z nichž 137 patřilo pacientům s diabetem, či prediabetem a 49 jich bylo pořízeno u pacientů bez diabetu. Lékaři předali výsledky ultrazvuku k vyhodnocení dvěma radiologům specializujícím se na muskuloskeletální systém, kteří neměli k dispozici informace, zda pacienti trpí diabetem, či nikoliv. Radiologové měli rozdělit nálezy do tří skupin – zdravý pacient, pacient s diabetem, či pacient s podezřením na diabetes – a to na základě echogenity deltového svalu.

Radiologové správně určili pacienty-diabetiky v 90 % případů. Zvýšená echogenita byla správně dána do souvislosti s prediabetem u všech 13 pacientů s touto diagnózou. Důvody, proč se deltový sval na ultrazvuku jeví u diabetiků jasnější, nejsou podle autorů studie zcela jasné. Odborníci se ovšem domnívají, že příčinou může být nízká koncentrace glykogenu ve svalech. Dřívější studie prokázaly, že jeho koncentrace je u diabetiků snížena a že syntéza glykogenu ve svalech může být u diabetiků narušena kvůli inzulinové rezistenci. Vyšší echogenita je pozorována také u sportovců po fyzické námaze, kdy jsou zásoby glykogenu spotřebovány.

Závěr

Pozornost věnovaná suspektnímu ultrazvukovému nálezu ve smyslu vyšší echogenity při vyšetření deltového svalu by mohla přispět k včasné lékařské intervenci, doporučení vhodných režimových opatření v rámci prevence a léčby diabetu 2. typu i prevenci jeho komplikací.

(pak)

Zdroje:

https://www.news-medical.net/news/20181119/Shoulder-ultrasounds-could-be-used-to-predict-diabetes.aspx

https://www.news-medical.net/news/20181120/Study-highlights-a-new-predictor-of-type-2-diabetes.aspx

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.