Kapitoly z diabetologie

Psoriáza a psoriatická artritida zvyšují riziko rozvoje diabetu

22.05.2019 12:22 - MT / foto: shutterstock.com
Pacienti s psoriázou a psoriatickou artritidou čelí podle výsledků studie prezentované v časopise Rheumatology dvojnásobnému riziku rozvoje diabetu mellitu 2. typu.

Popis britské studie

Do rozsáhlé kohortové studie bylo zapojeno 6783 pacientů ve věku 18 až 89 let s diagnostikovanou psoriatickou artritidou. Britští odborníci spárovali pacienty v poměru 1:4 s dvěma náhodně vybranými kohortami. První z nich tvořila běžná populace 27 132 osob bez diagnózy psoriatické artritidy, psoriázy či dalšího zánětlivého kloubního onemocnění. Druhá, psoriatická, kohorta zahrnovala pacienty s psoriázou, ovšem bez psoriatické artritidy či dalšího zánětlivého kloubního onemocnění a čítala taktéž 27 132 osob. Všechny kohorty byly demograficky srovnatelné a byl u nich monitorován rozvoj diabetu mellitu 2. typu, cerebrovaskulárních onemocnění, ischemické choroby srdeční a nemoci periferních cév.

Výsledky

U pacientů s psoriatickou artritidou byla incidence diabetu 2. typu výrazně vyšší než u běžné populace i než u psoriatické kohorty. V případě první uvedené skupiny se jednalo o 40 % vyšší riziko (ARR = 1,40; 95% CI = 1,15–1,70), u psoriatické kohorty bylo riziko dvojnásobné (ARR = 1,53; 95% CI = 1,19–1,97).

Autoři studie poukazují také na zvýšené riziko kombinovaných kardiovaskulárních onemocnění (riziko vyšší o 29 %), ischemické choroby srdeční (o 27 %) a rozvoje onemocnění periferních cév (o 40 %) u pacientů s psoriatickou artritidou ve srovnání s běžnou populací. V porovnání s psoriatickou kohortou nebylo zaznamenáno zvýšené riziko na poli srdečně-cévních onemocnění.

Závěr

Přestože přesné příčiny spojitosti mezi psoriatickou artritidou a diabetem 2. typu nejsou doposud známy, autoři studie podotýkají, že svůj podíl mohou hrát faktory, jako jsou zatížení organismu zánětem v souvislosti s artritidou, složení stravy, střevní mikrobiom či dědičnost. Výsledky studie by mohly být zohledněny v odborných doporučeních týkajících se léčby zánětlivých onemocnění a sledování rizikových faktorů s cílem snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s psoriatickou artritidou.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/901999

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.