Kapitoly z diabetologie

Odhad spotřeby inzulinu v léčbě diabetu 2. typu do roku 2030

27.06.2019 09:46 - MT / foto: shutterstock.com
Množství inzulinu využívaného při léčbě diabetu mellitu 2. typu není v současné době v celosvětovém měřítku přesně kvantifikováno.

Studie v časopise Lancet ovšem predikuje, že v následujících letech jeho spotřeba poroste.

Úvod

Omezená dostupnost inzulinu v některých oblastech světa komplikuje odhady, jak by alternativní léčebné algoritmy ovlivnily využívání inzulinu a jak by se promítly do ukazatele DALY (disability-adjusted life-years) hodnotícího ztracená léta života v důsledku nemoci. Cílem studie publikované v časopise Lancet bylo porovnání alternativních postupů při užívání inzulinu a jejich důsledků při zohlednění různých léčebných algoritmů a úrovní přístupu k inzulinu.

Cíle simulace

Mikrosimulace zátěže diabetem mellitem 2. typu v letech 2018 až 2030 ve 221 státech světa využívá údaje o prevalenci diabetu od Mezinárodní federace pro diabetes a dále data ze 14 kohortových studií poskytujících informace o léčbě diabetu. Autoři simulace tak odhadli počet osob s diabetem mellitem 2. typu, které budou muset užívat inzulin, množství jednotek inzulinu, které budou pacienti potřebovat, a zabývali se také ukazatelem DALY při využití alternativních léčebných algoritmů.

Výsledky mikrosimulace

Počet osob s diabetem mellitem 2. typu naroste celosvětově podle odhadů autorů z 405,6 milionů v roce 2018 na 510,8 milionů osob v roce 2030. Z tohoto odhadu vyplývají údaje o předpokládané spotřebě inzulinu, jež poroste z 516,1 milionů dávek 1 000 IU ročně v roce 2018 na 633,7 milionů dávek v roce 2030. Bez zlepšení přístupu k inzulinu by tento lék využívalo v roce 2030 celkem 7,4 % osob s diabetem 2. typu; pokud by se jeho dostupnost zlepšila a byl by předepisován k dosažení hodnoty HbA1c 53 mmol/mol (7 %) či nižší, počet uživatelů-diabetiků by dosahoval 15,5 %. Pokud by bylo všeobecně dosaženo hodnoty HbA1c 7 % či méně, inzulin by do roku 2030 zabránil 331 101 ztraceným letům života v důsledku nemoci (ukazatel DALY). Téměř 15 % ztraceným letům života v důsledku nemoci by bylo možné zabránit, pokud by pacienti měli přístup k novým perorálním antihyperglykemickým léčivým přípravkům. Počet ztracených let života v důsledku nemoci, kterým by bylo možné zabránit, by se mohl zvýšit o 44,2 %, pokud by hodnota HbA1c 8 % (64 mmol/mol) byla stanovena jako cíl pro osoby starší 75 let.

Závěr

Spotřeba inzulinu v rámci léčby diabetu mellitu 2. typu se mezi lety 2018 a 2030 zvýší podle aktuálních odhadů o 20 %. Počet ztracených let v důsledku nemoci (ukazatel DALY) by mohl klesnout, pokud by pro pacienty ve vysokém věku byly v rámci léčby diabetu stanoveny jiné, vyšší, cílové hodnoty Hb1Ac.

(pak)

Zdroj: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30303-6/fulltext

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.