Menu

Záznamové tabulky pro pacienty

 

Průkaz diabetika [PDF]

Záznam o zdravotním stavu diabetika na jednom místě

 

Záznam o domácím měření krevního tlaku [PDF]

Přehledná tabulka k zaznamenávání hodnot krevního tlaku ke stažení 

 

Lékový záznamník [PDF]

Záznam všech léků užívaných pacientem
(Připraveno ve spolupráci s ČLnK)

Edukační brožury a letáky

 

Strava jako prevence [PDF]

Návod, jak změnit stravování tak, aby to nebolelo 

 

Bolest [PDF]

Edukační materiál pro pacienty, který je věnovaný tématu bolest

 

Mějte cukrovku pod kontrolou [PDF]

Stručný přehledník všeho, co potřebujete vědět o diabetu 2. typu 

 

Zůstaňte zdraví po celý život [PDF]

Opravník oblíbených omylů u pacientů s dyslipidemií a se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem 

 

Nepodceňujte vysoký krevní tlak [PDF]

Stručný přehledník všeho, co potřebujete vědět o hypertenzi 

 

Proč a jak si měřit krevní tlak [PDF]

Informační brožura o správním měření krevního tlaku v domácím prostředí 

 

Statiny - bezpečná léčba pro Vaše dítě [PDF]

Informační leták pro rodiče dětí s familiární hypercholesterolemií 

 

Jak žít s diabetem 2. typu [PDF]

Informační leták pro diabetické pacienty 

 

GDPR - plakát [PDF]

Informace pro pacienty o zpracování a ochraně jejich osobních údajů 

 

Základní informace o epilepsii [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké

 

 

Epilepsie a dítě [PDF]

Informační brožura pro rodinu dítěte s epilepsií

 

 

Mám roztroušenou sklerózu [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké 

 

Můj život s roztroušenou sklerózou [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké

 

Co můžu od RS čekat [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké 

 

Fobie z jehel [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké 

Brožura Ataka

 

NOVÉ: Co je ataka roztroušené sklerózy a jak ji poznám?

Příloha k brožuře [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké 

 

Kardiovaskulární rizika a možnosti jejich snížení pacientem [PDF]

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké 

 

Zmenšete rizika, která přináší vysoký cholesterol [PDF]

Edukační leták 

 

Varovné přáznaky cévních mozkových příhod [PDF]

Edukační leták

 

Rady a tipy pro úpravu životního stylu pro pacienty s léčbou antipsychotiky [PDF]

Edukační leták 

 

Pylový kalendář  [PDF]

Přehled nejčastějších alergenů

 

Režimová opatření pro pro pacienty s astmatem [PDF]

Edukační leták 

 

Rychlý návod, jak používat DuoResp Spiromax® [PDF]

Edukační leták