Edukace pro pacienty

Záznamové tabulky pro pacienty

 

Průkaz diabetika

Záznam o zdravotním stavu diabetika na jednom místě

 

Záznam o domácím měření krevního tlaku

Přehledná tabulka k záznamenávání hodnot krevního tlaku ke stažení [PDF]

 

Lékový záznamník

Záznam všech léků užívaných pacientem [PDF]
(Připraveno ve spolupráci s ČLnK

Edukační brožury a letáky

 

Základní informace o epilepsii

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

 

Epilepsie a dítě

Informační brožura pro rodinu dítěte s epilepsií [PDF]

 

 

Proč a jak si měřit krevní tlak

Informační brožura o správním měření krevního tlaku v domácím prostředí [PDF]

 

Mám roztroušenou sklerózu

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Můj život s roztroušenou slerózou

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Co můžu od RS čekat

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Fobie z jehel

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Brožura Ataka

 

NOVÉ: Co je ataka roztroušené sklerózy a jak ji poznám?

Příloha k brožuře

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Kardiovaskulární rizika a možnosti jejich snížení pacientem

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Zmenšete rizika, která přináší vysoký cholesterol

Edukační leták [PDF]

 

Varovné přáznaky cévních mozkových příhod

Edukační leták [PDF]

 

Rady a tipy pro úpravu životního stylu pro pacienty s léčbou antipsychotiky

Edukační leták [PDF]

 

Pylový kalendář

Přehled nejčastějších alergenů [PDF]

 

Režimová opatření pro pro pacienty s astmatem

Edukační leták [PDF]

 

Rychlý návod, jak používat DuoResp Spiromax®

Edukační leták [PDF]

 
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.