Edukace pro pacienty

Záznamové tabulky pro pacienty

Lékový záznamník

Záznam všech léků užívaných pacientem [PDF]
(Připraveno ve spolupráci s ČLnK

Záznam o domácím měření krevního tlaku

Přehledná tabulka záznamů ke stažení [PDF]

Edukační brožury a letáky

Mám roztroušenou sklerózu

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Můj život s roztroušenou slerózou

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Co můžu od RS čekat

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Fobie z jehel

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Brožura Ataka

NOVÉ: Co je ataka roztroušené sklerózy a jak ji poznám?

Příloha k brožuře

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Kardiovaskulární rizika a možnosti jejich snížení pacientem

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Zmenšete rizika, která přináší vysoký cholesterol

Edukační leták [PDF]

Varovné přáznaky cévních mozkových příhod

Edukační leták [PDF]

Rady a tipy pro úpravu životního stylu pro pacienty s léčbou antipsychotiky

Edukační leták [PDF]

Pylový kalendář

Přehled nejčastějších alergenů [PDF]

Režimová opatření pro pro pacienty s astmatem

Edukační leták [PDF]

Rychlý návod, jak používat DuoResp Spiromax®

Edukační leták [PDF]

 
 
PARTNEŘI: