Kapitoly z kardiologie

Americká kardiologická asociace aktualizovala doporučení pro léčbu rezistentní hypertenze

11.02.2019 13:00 - svat / foto: shutterstock.com
Hypertenze je definována jako rezistentní, pokud se nedaří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku ani při terapii trojkombinací antihypertenziv.

Aktualizovaná americká doporučení pro záchyt a léčbu nyní publikoval odborný časopis Hypertension.

Americká kardiologická asociace (AHA) přepracovala své doporučené postupy pro terapii rezistentní hypertenze z roku 2008 a zahrnula do ní nové postupy a praktické rady pro včasnou diagnostiku a vyšší efektivitu léčby. Nejdůležitější změny jsou shrnuty v následujících bodech:

  • Lékaři by se měli na pravidelných kontrolách cíleně ptát pacientů na jejich kvalitu spánku. Nedostatek spánku nebo jeho špatná kvalita mohou aktivovat sympatický nervový systém a systém renin-angiotenzin, které jsou jedním z hlavních patofyziologických mechanismů vzniku a progrese hypertenze. Doporučuje se nejméně 6 hodin nepřerušovaného spánku denně.
  • Zvýšený důraz je kladen na změnu životního stylu. Všem pacientům by měla být na začátku terapie doporučena dieta s nízkým obsahem sodíku (˂2 400 mg za den) a při nadváze redukce hmotnosti.
  • Pokud není léčba trojkombinací antihypertenziv a zavedením režimových opatření úspěšná, měla by se zvážit výměna diuretika hydrochlorothiazidu za chlorthalidon nebo indapamid. Účinné se prokázalo rovněž přidání spironolaktonu k zavedené trojkombinaci.

(svat)

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114569/2018/09/13/heart-group-updates-guidelines-resistant-hypertension?query=pfwTOC&jwd=000020018440&jspc=MPD

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.