Kapitoly z kardiologie

Akutní infarkt myokardu je u mladých žen stále častější diagnózou

06.06.2019 15:16 - drho / shutterstock.com
Recentně publikovaný výzkum ozřejmil znepokojující trend, který je patrný v incidenci akutního infarktu myokardu v posledních desetiletích.

Z výsledků studie totiž vyplývá, že mladé ženy mají vyšší pravděpodobnost hospitalizace pro akutní infarkt myokardu v porovnání se stejně starými jedinci mužského pohlaví.

Kardiovaskulární choroby stojí ve Spojených státech amerických za každým třetím úmrtím. Ročně si vyžádají přes 800 tisíc životů, což z nich dělá nejčastější příčinu úmrtí u mužů i žen. Nicméně kardiovaskulární choroby jsou zastřešujícím pojmem pro různé nozologické jednotky. V rámci jednotlivých onemocnění jsou patrny rozdíly v prevalenci, které jsou závislé na pohlavních rozdílech.

Řada výzkumů již v minulosti prokázala, že ischemická srdeční choroba je častější u mužů jakéhokoliv věku v porovnání se ženami. Do obecného povědomí se tak dostala jako převážně „mužské“ onemocnění.

Nedávné studie však začaly poukazovat na alarmující trend, kterým je stálý nárůst počtu žen umírajících na ischemickou chorobu srdeční. S dalším důkazem o vzrůstající incidenci akutních koronárních příhod u mladých žen přichází recentně publikovaný výzkum, který byl prezentován v listopadu 2018 na vědeckém zasedání American Heart Association v americkém Chicagu a následně publikován v časopise Circulation.

Vedoucí studie kardiolog Sameer Arora spolu se svými kolegy analyzovali data téměř 29 tisíc osob ve věku 35‒74 let, které byly v letech 1995 až 2014 hospitalizovány pro akutní infarkt myokardu. Z výzkumu byl patrný vzrůst podílu mladých osob hospitalizovaných pro infarkt myokardu z 27 % v letech 1995‒1999 na 32 % v letech 2010‒2014.

Tento nárůst byl ještě výraznější při analýze dat hospitalizovaných pacientek. Na počátku studie tvořily mladé ženy 21 % pacientek přijatých pro akutní infarkt myokardu, na konci studie se jednalo o celých 31 %. Výzkum navíc prokázal, že mladé ženy mají v porovnání s mladými muži menší pravděpodobnost kardiovaskulární terapie, například antiagregační léčby, podávání betablokátorů, koronární angiografie či revaskularizace.

Ve výsledku byly mladé ženy ve vyšším riziku hypertenze, diabetu a chronického onemocnění ledvin v porovnání s mladými muži. Sameer Arora říká, že na vině může být tradiční chápání ischemické choroby srdeční jako mužského onemocnění. Ženy mají také častěji atypické příznaky onemocnění v porovnání s muži, díky čemuž vzrůstá pravděpodobnost přehlédnutí akutní koronární příhody. Současně však dodává, že v návaznosti na výsledky výzkumu by zdravotníci měli věnovat větší pozornost ženskému kardiovaskulárnímu zdraví.

(drho)

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323669.php

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.