Kapitoly z kardiologie

Analýza studie CARDIA: protikuřácká politika asociována se snížením krevního tlaku

21.06.2019 15:18 - drho / shutterstock.com
V oblastech, kde je prosazována protikuřácká politika se zákazem kouření v restauracích, barech a na pracovištích, byl zaznamenán pokles systolického krevního tlaku.

Protikuřácká legislativa byla ve studii CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) asociována s redukcí expozice pasivnímu kouření a snížením rizika kardiovaskulárních nemocí. Nicméně do této doby bylo nejasné, zda omezení kouření ve veřejných prostorech ovlivňuje tlak krve u jedinců vystavených tabákovému kouři.

Recentně publikovaná analýza zhodnotila 2 606 účastníků studie CARDIA za účelem odhalení možné asociace mezi protikuřáckou politikou a redukcí výše krevního tlaku. Studie CARDIA je longitudinální studie zabývající se vývojem, determinanty a rizikovými faktory kardiovaskulárních chorob, která probíhá již od roku 1985. Do studie bylo zahrnuto celkem 5 115 jedinců bílé i černé rasy ve věku 18‒30 let.

Analýza této studie zjistila pokles systolického tlaku krve u rozmanité kohorty nekuřáků žijících v oblastech se zákazem kouření v restauracích, barech a na pracovištích v porovnání s jedinci žijícími v oblastech, kde je kouření na těchto místech povoleno.

Po 25 letech sledování byly hodnoty systolického tlaku u jedinců žijících v oblastech s nekuřáckými restauracemi o 1,14 mmHg nižší než u jedinců žijících v oblastech, kde je kouření v restauracích povoleno (95% CI 2,15‒0,12). V případě nekuřáckých barů tento rozdíl činil 1,52 mmHg (95% CI 2,48‒0,57).

V případě diastolického tlaku byla získaná data méně přesvědčivá. Studie CARDIA však naznačila, že systolický tlak vykazoval silnější asociaci s kardiovaskulárními chorobami než diastolický tlak, a i malé snížení systolického tlaku tak může mít za následek významné snížení rizika kardiovaskulárních chorob.

(drho)

Zdroj: https://www.mdedge.com/cardiology/article/189378/hypertension/cardia-smoke-free-policies-linked-lower-blood-pressure

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.