Kapitoly z kardiologie

Benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává neobjasněn

03.07.2019 13:22 - drho / shutterstock.com
Navzdory všeobecnému doporučení restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává benefit tohoto režimového opatření nejistý.

Analýza několika klinických studií nepřinesla jasný důkaz, který by potvrdil snížení komplikací a zlepšení sledovaných výstupů.

Studie zabývající se benefitem restrikce soli u pacientů se srdečním selháním byla publikována v listopadu 2018 v časopise JAMA Internal Medicine. Vstupní kritéria analýzy splnilo pouze 9 studií (z celkového počtu 2655) čítajících 479 pacientů.

Autoři analýzy uvádí, že nenalezli žádné klinicky relevantní údaje o tom, zda restrikce soli ve stravě ovlivňuje celkovou a kardiovaskulární mortalitu, kardiovaskulární příhody, počet hospitalizací nebo délku pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Nulový benefit restrikce soli byl pozorován u hospitalizovaných pacientů trpících srdečním selháním. V případě ambulantně léčených pacientů byl zaznamenán mírný a nekonzistentní benefit tohoto režimového opatření. Jinak řečeno, nebyl nalezen žádný důkaz o škodlivosti sníženého příjmu soli, naopak bylo pozorováno zlepšení v některých sledovaných parametrech, například v rámci skóre NYHA.

Tato zjištění naznačují, že současná osvědčená praxe by u ambulantních pacientů neměla být měněna. Doporučení je v souladu s dalšími důkazy, které potvrzují minimální zdravotní rizika asociovaná s restrikcí soli a současně možné snížení rizika morbidity a kardiovaskulární mortality.

Nedostatek validních důkazů potvrzující benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním by alespoň částečně mohla napravit probíhající studie SODIUM-HF, jejíž ukončení je však plánované až k prosinci roku 2023.

(drho)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/904603#vp_2

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.