Centra pro hypertenzi

Centra pro hypertenzi v České republice

Brno

Interní kardiologická klinika FN Brno Bohunice
Vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. 
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Telefon: +420 532 233 171 
E‑mail: jspinar@fnbrno.cz

II. interní klinika FN U svaté Anny
Vedoucí: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno 
Telefon: +420 543 182 279, +420 543 182 252 
E‑mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Hradec Králové

Oddělení preventivní kardiologie
Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
Adresa: I. interní kardioangiologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové 
Telefon: +420 495 832 652 
E‑mail: jiri.ceral@fnhk.cz

Olomouc

Centrum pro hypertenzi
Vedoucí: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Adresa: I. interní klinika – kardiologická, FN Olomouc a LF UP 
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Telefon: +420 588 44 2682 
E‑mail: hypertenze@centrum.cz

Plzeň

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze LF a FN Plzeň
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Adresa: II. interní klinika LF a FN v Plzni 
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 
Telefon: +420 377 402 796 
E‑mail: filipovsky@fnplzen.cz

Praha

Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze
Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Adresa: III. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 
Telefon: +420 224 962 945 
E‑mail: jwidi@lf1.cuni.cz

Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vedoucí: prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 
Telefon: +420 261 083 694 
E‑mail: renata.cifkova@ftn.cz

 
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.