O Kapitolách z kardiologie

Hovoříme-li o medicíně, pak její informační a poznatková základna dávno překročila kapacitu individuální paměti člověka a dále se exponenciálně rozvíjí. Velké množství léků a značná část diagnostických metod i terapeutických postupů, které dnešní lékař během své praxe předepisuje a používá, v době jeho studií ještě neexistovala. Potřeba systematického postgraduálního vzdělávání lékařů je proto samozřejmou součástí jejich dalšího profesního života.

Tištěné i elektronické informace

Jednou z hlavních možností, jak se seznamovat s novými poznatky z medicíny, ale i se zkušenostmi kolegů, prostorem pro upřesňování názorů či vyjadřování kritiky i místem pro ověřování svých odborných znalostí jsou odborné časopisy, které stále zůstávají jedním z nejdůležitějších prvků pro pokrok jakékoli disciplíny i vědy jako celku. Jejich tištěná podoba se stala základem většiny vědeckých knihoven, nicméně díky rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií a zvýšení dostupnosti internetu získává řada z nich svou elektronickou podobu. Důvodem rostoucí oblíbenosti elektronického publikování je i neustálý nárůst zveřejňovaných informací a zvyšující se poptávka po fyzickém přístupu k dokumentům. Zachytit tento trend se rozhodlo také odborné vydavatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, které díky laskavé podpoře společnosti Teva Pharmaceuticals CZ, jež sponzoruje vydávání časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, připravilo také jeho elektronickou podobu.

Kapitoly z kardiologie

Na těchto stránkách najdete nejen články z aktuálního čísla časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, ale jako přidanou hodnotu i kompletní archiv všech jeho vydání od roku 2009 a mnoho dalších zajímavostí a užitečných odborných informací. Na jednom místě zde naleznete odkazy na doporučené postupy týkající se diagnostiky a léčby nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, České společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro hypertenzi, české souhrny ESC guidelines i odkazy na originální guidelines ESH a ESC a NICE. Praktický bude jistě i přehled kasuistik a nejčastěji užívaných zkratek z různých oborů medicíny, stejně tak i přehled laboratorních vyšetření spolu s popisem a specifikace fyziologických hodnot. Po dobu vydávání časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře se staly velmi oblíbenými články profesora Šamánka, který prezentuje své zkušenosti nejen jako dětský kardiolog, ale mj. také jako znalec vín a jeho účinků na kardiovaskulární systém. To nás vedlo k uspořádání těchto článků do samostatné rubriky v záložce Zajímavosti, kde vedle Seriálu o víně čtenáři najdou i pohledy do historie kardiologie z pera Ing. Františka Houdka.

K větší atraktivnosti obsahu Kapitol z kardiologie přispějí i aktuální informace jak zdravotně-politické, tak odborné. V rubrice Aktuality nejen z kardiologie si můžete přečíst zprávy věnované spíše zdravotně-politickým tématům, vedle toho v Aktuálních informacích z klinické praxe najdete zajímavé odborné články týkající se kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a dalších příbuzných oblastí. Doufáme, že zajímavým zpestřením bude pro čtenáře také možnost odpovídat na atraktivní anketní otázky.

Věříme, že vás Kapitoly z kardiologie zaujmou a stanou se vedle tištěné podoby časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře vítanou pomůckou a zdrojem informací, jež budete moci využívat ve své každodenní práci. Ostatně doufáme, že nám obsah stránek pomůžete vytvářet a budete přispívat nejen svými texty, ale i náměty a připomínkami, jak tyto stránky obohacovat a zdokonalovat. Na všechny vaše příspěvky se budeme těšit na e-mailové adrese kapitoly@tribune.cz. Těšíme se, že se na tomto místě s vámi budeme pravidelně setkávat.

 


Redakční rada

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ a Společnost Teva Pharmaceuticals CZ

 
 
PARTNEŘI: