O Kapitolách z kardiologie

Hovoříme-li o medicíně, pak její informační a poznatková základna dávno překročila kapacitu individuální paměti člověka a dále se exponenciálně rozvíjí. Velké množství léků a značná část diagnostických metod i terapeutických postupů, které dnešní lékař během své praxe předepisuje a používá, v době jeho studií ještě neexistovala. Potřeba systematického postgraduálního vzdělávání lékařů je proto samozřejmou součástí jejich dalšího profesního života.

Tištěné i elektronické informace

Jednou z hlavních možností, jak se seznamovat s novými poznatky z medicíny, ale i se zkušenostmi kolegů, prostorem pro upřesňování názorů či vyjadřování kritiky i místem pro ověřování svých odborných znalostí jsou odborné časopisy, které stále zůstávají jedním z nejdůležitějších prvků pro pokrok jakékoli disciplíny i vědy jako celku. Jejich tištěná podoba se stala základem většiny vědeckých knihoven, nicméně díky rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií a zvýšení dostupnosti internetu získává řada z nich svou elektronickou podobu. Důvodem rostoucí oblíbenosti elektronického publikování je i neustálý nárůst zveřejňovaných informací a zvyšující se poptávka po fyzickém přístupu k dokumentům. Zachytit tento trend se rozhodlo také odborné vydavatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, které díky laskavé podpoře společnosti Teva Pharmaceuticals CZ, jež sponzoruje vydávání časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, připravilo také jeho elektronickou podobu.

Kapitoly z kardiologie

Na těchto stránkách najdete nejen články z aktuálního čísla časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, ale jako přidanou hodnotu i kompletní archiv všech jeho vydání od roku 2009 a mnoho dalších zajímavostí a užitečných odborných informací. Na jednom místě zde naleznete odkazy na doporučené postupy týkající se diagnostiky a léčby nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, České společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro hypertenzi, české souhrny ESC guidelines i odkazy na originální guidelines ESH a ESC a NICE. Praktický bude jistě i přehled kasuistik a nejčastěji užívaných zkratek z různých oborů medicíny, stejně tak i přehled laboratorních vyšetření spolu s popisem a specifikace fyziologických hodnot. Po dobu vydávání časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře se staly velmi oblíbenými články profesora Šamánka, který prezentuje své zkušenosti nejen jako dětský kardiolog, ale mj. také jako znalec vín a jeho účinků na kardiovaskulární systém. To nás vedlo k uspořádání těchto článků do samostatné rubriky v záložce Zajímavosti, kde vedle Seriálu o víně čtenáři najdou i pohledy do historie kardiologie z pera Ing. Františka Houdka.

K větší atraktivnosti obsahu Kapitol z kardiologie přispějí i aktuální informace jak zdravotně-politické, tak odborné. V rubrice Aktuality nejen z kardiologie si můžete přečíst zprávy věnované spíše zdravotně-politickým tématům, vedle toho v Aktuálních informacích z klinické praxe najdete zajímavé odborné články týkající se kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a dalších příbuzných oblastí. Doufáme, že zajímavým zpestřením bude pro čtenáře také možnost odpovídat na atraktivní anketní otázky.

Věříme, že vás Kapitoly z kardiologie zaujmou a stanou se vedle tištěné podoby časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře vítanou pomůckou a zdrojem informací, jež budete moci využívat ve své každodenní práci. Ostatně doufáme, že nám obsah stránek pomůžete vytvářet a budete přispívat nejen svými texty, ale i náměty a připomínkami, jak tyto stránky obohacovat a zdokonalovat. Na všechny vaše příspěvky se budeme těšit na e-mailové adrese kapitoly@tribune.cz. Těšíme se, že se na tomto místě s vámi budeme pravidelně setkávat.

 


Redakční rada

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ a Společnost Teva Pharmaceuticals CZ

 
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.