Kapitoly z neurologie

Význam revidovaných McDonaldových kritérií z roku 2017

24.01.2019 19:12 - MT / foto: shutterstock.com
Jakou prediktivní hodnotu mohou mít revidovaná McDonaldova kritéria pro pacienty s klinicky izolovaným syndromem na klinicky definitivní roztroušenou sklerózu?

Roos M. van der Vuurst de Vries, MD; Julia Y. Mescheriakova, MD; Yu Yi M.Wong, MD; Tessel F. Runia, MD, PhD; Naghmeh Jafari, MD, PhD; Johnny P. Samijn, MD, PhD; JanetW. K. de Beukelaar,MD, PhD; Beatrijs H. A.Wokke, MD, PhD; Theodora A.M. Siepman, MD; Rogier Q. Hintzen, MD, PhD.

Časopis JAMA neurology zveřejnil v srpnu 2018 pozorování nizozemských neurologů o tom, jakou prediktivní hodnotu mohou mít revidovaná McDonaldova kritéria (2017) pro pacienty s klinicky izolovaným syndromem (CIS) na klinicky definitivní roztroušenou sklerózu (CDRS).

V roce 2017 Mezinárodní panel pro diagnostiku roztroušené sklerózy revidoval McDonaldova kritéria z roku 2010. Nová kritéria jsou snadněji aplikovatelná a mohou vést k časnější diagnóze.

Cílem uvedené studie bylo vyhodnotit diagnostickou přesnost kritérií z roku 2017 oproti starším z roku 2010 v predikci CDRS u pacientů s (CIS).

Celkem 251 nizozemských pacientů (Erasmus MC, Rotterdam a ve spolupráci s několika regionálními nemocnicemi) splnilo kritéria pro zařazení. U třinácti pacientů došlo k přehodnocení diagnózy, a proto byli z analýzy vyloučeni. Devět pacientů s CIS odmítlo účastnit se studie.

Zbylých 229 pacientů s CIS bylo zařazeno v období od března 2006 do srpna 2016 do studijní kohorty. Pacienti podstoupili základní vyšetření magnetickou rezonancí během tří měsíců od nástupu příznaků a pokud bylo z klinických důvodů nutné, byla provedena lumbální punkce. Data byla analyzována v období od prosince 2017 do ledna 2018.

Senzitivita, specificita, přesnost a také pozitivní a negativní prediktivní hodnota byly vypočteny po jednom, třech a pěti letech, a to jak pomocí kritérií z roku 2017, tak z roku 2010.

Výsledky

Z 229 pacientů s CIS bylo 167 žen (73%) a průměrný věk byl 33,5 (± 8,2) let. U 113 pacientů (49 %) byla diagnostikována CDMS během průměrné sledovací doby 65,3 (± 30,9) měsíců. Senzitivita kritérií z roku 2017 byla vyšší než u kritérií z roku 2010 (68 %; 95% CI: 57 %–77 % vs. 36 %, 95% CI: 27 %–47 %, p < 0,001), ale specificita byla nižší (61 %; 95% CI: 50 %–71 % vs. 85 %, 95% CI: 76 %–92 %, p < 0,001). Použití kritérií z roku 2017 umožnilo diagnostikovat více nemocných s CDRS (n = 97 [54 %]; 95% CI: 47 %–61% vs. n = 46 [26 %], 95% CI; 20 %–32 %; p < 0,001). Ve skupině s alespoň pětiletým sledováním u 33% pacientů, u nichž byla stanovena diagnóza RS podle kritérií z roku 2017, nevykázala během sledování druhou ataku, oproti 23 % nemocných s druhou atakou diagnostikovaných podle kritérií z roku 2010.

Revidovaná kritéria společnosti McDonald v roce 2017 jsou spojena s větší senzitivitou, ale s menší specificitou pro výskyt druhé ataky než předchozí kritéria pro rok 2010.

Kritéria z roku 2017 vedou k vyššímu počtu CDRS diagnóz u pacientů s méně aktivní aktivitou onemocnění. To může být pro pacienty přínosem, protože jsou dříve adekvátně léčeni, říkají autoři v diskusi.

(miš)

Zdroj: JAMA Neurol. dva: 10.1001 / jamaneurol.2018.2160

Publikováno online 6. srpna 2018.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.