Kapitoly z neurologie

Vědci pracují na novém objektivním testu měření bolesti pomocí elektroencefalografie

08.04.2019 13:11 - MT / foto: shutterstock.com
Vizuální analogová škála je v současnosti zlatým standardem v hodnocení intenzity akutní i chronické bolesti.

Navzdory všeobecnému rozšíření tohoto hodnotícího nástroje vědci pátrají po novém, více objektivním testu. Slibné výsledky ukazuje použití elektroencefalografie, konkrétně hodnocení theta vln.

Vedoucí výzkumu Carl Saab z Brownovy Univerzity a Rhode Island Hospital říká, že jejich cílem je vytvořit objektivnější test intenzity bolesti propojením specifické mozkové aktivity s numerickou škálou. Za tímto účelem vytvořili test založený na měření mozkové aktivity pomocí elektroencefalografie (EEG).

V listopadu minulého roku vědecký tým publikoval studii, ve které úspěšně měřil intenzitu bolesti pomocí počítačově vyhodnocené síly theta vln u zvířecích modelů. Až do současnosti byl při měření bolesti a efektivity analgetik používán test hodnotící rychlost reakce po šťouchnutí do packy zvířete. Saab ale sám říká, že nikdy nebyl příznivcem tohoto testu, protože příliš nesouvisí s klinickou bolestí. Trefně dodává, že do pacienta s bolestmi zad také nikdo nešťouchá.

Vědci ve studii hodnotili efektivitu tří analgetik pomocí tohoto klasického behaviorálního testu a monitorací mozkové aktivity pomocí EEG. Současně hodnotili koncentraci těchto léků v krvi a získané hodnoty porovnávali s klinickou koncentrací léků v krvi u lidských pacientů.

V celkovém hodnocení oba typy testů dospěly ke stejným výsledkům. V některých částech experimentu bylo hodnocení pomocí EEG dokonce přesnější. Konkrétně se jednalo o falešně pozitivní výsledek behaviorálního testu při nízkém dávkování léku pod účinnou klinickou dávku. Test EEG v tomto ohledu prokázal snížení počítačově vyhodnocené síly vln theta pouze při klinické dávce. Autoři podtrhují důležitost tohoto výsledku, protože detekce falešně pozitivních i negativních výsledků je klíčová pro vývoj nových léků.

Současným cílem výzkumného týmu je vytvoření objektivního měřícího nástroje, pomocí kterého budou moct lékaři zhodnotit intenzitu bolesti. Jednou z možností, na které pracuje vedoucí výzkumu Carl Saab, je přenesení kalibrovaných elektroencefalografických nálezů na klasickou vizuální analogovou škálu bolesti.

(drho)

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20181106/Researchers-develop-electroencephalography-based-test-to-objectively-measure-pain.aspx

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.