Kapitoly z neurologie

Magnetická rezonance může v budoucnosti pomoci v predikci rizika demence

09.05.2019 11:52 - MT / foto: shutterstock.com
Snímkování mozku pomocí magnetické rezonance by se v budoucnosti mohlo stát užitečným nástrojem v predikci demence.

Studie na malém vzorku pacientů dokázala predikovat rozvoj demence u asymptomatických jedinců s velmi vysokou přesností.

Výsledky studie byly prezentovány v americkém Chicagu 25. listopadu 2018 na setkání Radiologické společnosti Severní Ameriky (Radiological Society of North America). Vedoucí studie Cyrus A. Raji říká, že v současnosti je těžké odhadnout riziko rozvoje demence u osob bez poruchy kognitivních funkcí nebo s mírnou kognitivní poruchou. Díky magnetické rezonanci byli výzkumníci schopni predikovat rozvoj demence v průměru 2,6 let před rozvojem klinických příznaků poruch paměti.

Neurologové mohou v současnosti predikovat riziko vzniku Alzheimerovy choroby pomocí testu kognitivních funkcí Mini-Mental State Examination (MMSE) nebo testováním vysoce rizikové formy genu ApoE, jejíž přítomnost až dvanáctinásobně zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Oba typy testů vykazovaly ve studii přesnost 70‒80 %.

Mezi další možné vyšetření patří detekce plaků pomocí pozitronové emisní tomografie. Jedná se sice o dobré vyšetření v detekci časných známek Alzheimerovy choroby, pro pacienty je však obtížně dostupné. Vyšetření pomocí magnetické rezonance je naproti tomu stále dostupnější.

Vědecký tým pro účely studie použil techniku zobrazení tenzoru difuze k posouzení bílé hmoty mozkové. Raji vysvětluje, že tato metoda spočívá v měření difuze molekul vody v nervové tkáni bílé hmoty mozku. Poruchy difuze molekul vody značí poškození nervové tkáně, které mohou způsobit poruchy kognice.

Raji a jeho kolegové nejprve vybrali 10 lidí, u nichž došlo k poklesu kognitivních funkcí za poslední dva roky, a porovnávali je se stejným počtem zdravých jedinců. Průměrný věk v obou skupinách činil 73 let. Poté zhodnotili magnetické rezonance mozku u těchto pacientů. Vyšetření ozřejmilo výrazně větší známky poškození bílé hmoty mozkové u pacientů s poklesem kognitivních funkcí v porovnání se zdravými kontrolami.

Měření následně zopakovali na dalším vzorku 61 pacientů. V rámci této analýzy dokázali predikovat pokles kognitivních funkcí s přesností 89 %. Když se zaměřili na specifické oblasti mozku s největší pravděpodobností poškození, přesnost vyšetření se zvýšila na 95 %.

Nynější výzvou pro vědecký tým je standardizace a zpřesnění vyšetřovacích nástrojů. Pokud se jim povede tento úkol splnit, za několik let by lékaři mohli využívat magnetickou rezonanci v predikci rozvoje demence u jedinců bez klinických příznaků kognitivní dysfunkce.

(drho)

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20181120/MRI-scans-may-help-predict-dementia-risk.aspx

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.