Kapitoly z neurologie

Vliv cirkulujícího kortizolu na kognitivní funkce a strukturální změny mozkové tkáně

27.05.2019 08:35 - MT / foto: shutterstock.com
V časopise Neurology byla publikovaná studie, která ozřejmila asociaci mezi koncentrací kortizolu v séru a kognitivními funkcemi a strukturálními změnami mozkové tkáně.

Z výsledků studie vyplývá, že vyšší koncentrace sérového kortizolu jsou asociovány se zhoršením sledovaných parametrů.

Studie vycházející z třetí generace účastníků Framingham Heart Study hodnotila vliv hladiny ranního kortizolu v séru na kognitivní funkce a strukturální změny mozkové tkáně. Cílovou skupinou byli mladí dospělí a jedinci středního věku bez klinických příznaků demence, jejichž průměrný věk činil 48,5 let, přičemž 46,8 % ve sledovaném vzorku byli muži.

Účastníci studie podstoupili kognitivní testy paměti, abstraktního myšlení, vizuální percepce, pozornosti a exekutivních funkcí (n = 2231) a vyšetření mozkové tkáně pomocí magnetické rezonance (n = 2018).

Výsledky studie přinesly zajímavé zjištění. Vyšší koncentrace sérového kortizolu naměřené v ranních hodinách (nejvyšší tertil versus střední tertil) byly asociovány s horší pamětí, vizuální percepcí a s nižším celkovým objemem mozku a s nižším objemem šedé kúry mozkové v oblasti okcipitálního a frontálního laloku. Vyšší koncentrace kortizolu byly současně asociovány s mnohočetnými oblastmi mikrostrukturálních změn, a to zejména ve splenium corporis callosi a v zadní části corona radiata.

Zjištěná asociace hladiny kortizolu s celkovým objemem mozku závisela na pohlaví (p = 0,048). Vyšší koncetrace kortizolu byly inverzně asociovány s celkovým objemem mozku u žen (p = 0,001) nikoliv však u mužů (p = 0,717).

Z výsledků studie vyplývá, že vyšší koncentrace sérového kortizolu byly asociovány s nižším objemem mozkové tkáně a narušením kognitivních funkcí u mladších dospělých a jedinců středního věku bez klinických známek demence. Tento jev byl obzvláště patrný zejména u ženského pohlaví.

(drho)

Zdroj: Echouffo-Tcheuqui J. B., Conner S. C., Himali J. J. et al. Circulating cortisol and cognitive and structural brain measures: The Framingham Heart Study. Neurology 2018 Nov 20; 91 (21): e1961-e1970. doi: 10.1212/WNL.0000000000006549.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.