O projektu

Od tištěné kardiologie k internetové

V roce 2014 vznikly na internetové adrese Kapitoly online stránky sloužící jako elektronické podpora tištěného časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. Časopis, do kterého přispívá řada předních lékařů, se stal velmi oblíbeným a každé jeho číslo je lékaři netrpělivě očekáváno.

Kapitoly online však nebyly jen elektronickým archivem tištěných čísel. Přinesly přidanou hodnotu v řadě interaktivních prvků. Bylo možné si stáhnout doporučené postupy i materiály pro pacienty, snadno vyhledat důležité odkazy nebo termín odborné akce, seznámit se s kasuistikami či zajímavostmi, které se do tištěné verze již nevešly. Za dobu existence stránek bylo na web vloženo téměř dvě stě aktualit z kardiologie a dalších 850 zajímavostí z jiných oborů a českého zdravotnictví.

O zájmu lékařů i o tuto formu Kapitol svědčí víc než statistiky návštěvnosti počet lékařů, kteří se na stránky registrovali, těch bylo více než sedm set. Sami lékaři pak pro web napsali i více než sto padesát kasuistik, což je možná největším dokladem toho, jak byly stránky známy a využívány.

Od internetové kardiologie k multioborovému portálu

Dnešním dnem začíná další etapa Kapitol. Zájem o kapitoly z kardiologie nás přivedl na myšlenku připravit kapitoly i z jiných lékařských oborů, jako jsou gynekologie, neurologie, psychiatrie a v budoucnu dalších, a těmto oborům poskytnout s výjimkou časopisu stejnou podporu, jako má kardiologie. Stránky si nekladou za cíl být komplexním informačním portálem. Jejich hlavní ambicí je soustřeďovat praktické a zajímavé informace z oboru, které mimo jiné usnadní vyhledávání v jiných zdrojích. Nová podoba Kapitol online, multioborového portálu pro lékaře, právě začíná.

Doufáme, že nám obsah stránek pomůžete i nadále vytvářet a budete přispívat nejen svými texty, ale i náměty a připomínkami, jak tyto stránky obohacovat a zdokonalovat. Na všechny vaše příspěvky se budeme těšit na e-mailové adrese kapitoly@tribune.cz. Těšíme se, že se na tomto místě s vámi budeme pravidelně setkávat.

V Praze 19. září 2016

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ a společnost Teva Pharmaceuticals CZ

 
 
PARTNEŘI: