O projektu

Od tištěné kardiologie k internetové

V roce 2014 vznikly na internetové adrese Kapitoly online stránky sloužící jako elektronické podpora tištěného časopisu Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. Časopis, do kterého přispívá řada předních lékařů, se stal velmi oblíbeným a každé jeho číslo je lékaři netrpělivě očekáváno.

Kapitoly online však nebyly jen elektronickým archivem tištěných čísel. Přinesly přidanou hodnotu v řadě interaktivních prvků. Bylo možné si stáhnout doporučené postupy i materiály pro pacienty, snadno vyhledat důležité odkazy nebo termín odborné akce, seznámit se s kasuistikami či zajímavostmi, které se do tištěné verze již nevešly. Za dobu existence stránek bylo na web vloženo téměř dvě stě aktualit z kardiologie a dalších 850 zajímavostí z jiných oborů a českého zdravotnictví.

O zájmu lékařů i o tuto formu Kapitol svědčí víc než statistiky návštěvnosti počet lékařů, kteří se na stránky registrovali, těch bylo více než sedm set. Sami lékaři pak pro web napsali i více než sto padesát kasuistik, což je možná největším dokladem toho, jak byly stránky známy a využívány.

Od internetové kardiologie k multioborovému portálu

Dnešním dnem začíná další etapa Kapitol. Zájem o kapitoly z kardiologie nás přivedl na myšlenku připravit kapitoly i z jiných lékařských oborů, jako jsou gynekologie, neurologie, psychiatrie a v budoucnu dalších, a těmto oborům poskytnout s výjimkou časopisu stejnou podporu, jako má kardiologie. Stránky si nekladou za cíl být komplexním informačním portálem. Jejich hlavní ambicí je soustřeďovat praktické a zajímavé informace z oboru, které mimo jiné usnadní vyhledávání v jiných zdrojích. Nová podoba Kapitol online, multioborového portálu pro lékaře, právě začíná.

Doufáme, že nám obsah stránek pomůžete i nadále vytvářet a budete přispívat nejen svými texty, ale i náměty a připomínkami, jak tyto stránky obohacovat a zdokonalovat. Na všechny vaše příspěvky se budeme těšit na e-mailové adrese kapitoly@tribune.cz. Těšíme se, že se na tomto místě s vámi budeme pravidelně setkávat.

V Praze 19. září 2016

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ a společnost Teva Pharmaceuticals CZ

 
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.