O společnosti TEVA

Farmaceutická společnost Teva ČR

Společnost Teva si zakládá na tom, že veškeré naše úsilí je směřováno k lidem. Silné globální základy, efektivní využití naší velikosti i rozsahu působnosti nám pomáhají usnadnit přístup ke kvalitním zdravotním řešením milionům lidí po celém světě, aby mohli vést lepší a zdravější život. Vyvíjíme a vyrábíme cenově dostupná kvalitní generická léčiva, originální a biofarmaceutické přípravky a aktivní účinné látky.

Jako globální farmaceutický lídr a největší světový výrobce generických léčiv si uvědomujeme, že základem našich úspěchů jsou naši zaměstnanci. Kolegové ve více než 60 zemích světa každý den vyvíjejí, vyrábějí a dodávají léky pro 200 milionů lidí.

Fakta a čísla

Společnost Teva byla založena v roce 1901. Naše centrála sídlí v Izraeli, máme 74 výrobních závodů ve třech desítkách zemí. V našem portfoliu je aktuálně více než 1 800 molekul a ročně vyrábíme přibližně 120 miliard tablet a kapslí.

Patříme k předním světovým farmaceutickým společnostem a jsme aktivní na 60 trzích. Naše poslání na celém světě uskutečňuje přibližně 45 000 zaměstnanců. Naše inovativní a vysoce kvalitní léčiva pomáhají každý den 200 milionům lidí.

Podívejte se na infografiku >

Historie společnosti Teva

Společnost, která je dnes známá pod názvem Teva, začala jako malý podnik v Jeruzalémě v roce 1901. Mladá firma nazvaná po svých lékárenských zakladatelích Salomon, Levin a Elstein Ltd. dovážela léčiva a dále je distribuovala s využitím vozů tažených mezky a prostřednictvím velbloudích karavan.

V průběhu dalších desetiletí došlo k rychlému růstu společnosti s tím, jak se zvyšovala poptávka po lokálně vyráběných léčivech. V roce 1976 společnost přijala název Teva (což je hebrejské slovo pro přírodu) Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva dosáhla významné expanze po celém světě prostřednictvím četných úspěšných akvizic, které vedly k integraci a posílení naší odborné znalosti a dovednosti v oboru inovativních a generických léčiv i v nových terapeutických oblastech a na rozvíjejících se trzích. V dnešní době Teva patří mezi 15 největších světových farmaceutických společností.

Více informací o historii společnosti Teva >

Naše historie a současnost – v České republice >

 

 
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.