Kapitoly z psychiatrie

Časopis Lancet upozorňuje na souvislosti mezi astmatem a ADHD

06.03.2019 09:15 - MT / foto: shutterstock.com
Astma a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) mohou mít podle nejnovějších zjištění určité spojitosti.

Výsledky dvou studií, které se touto problematikou zabývaly, byly zveřejněny v časopise Lancet Psychiatry.

Úvod

Poznatky k souvislostem mezi astmatem a ADHD pocházejí z metaanalýzy, systematického přehledu a populační studie, která proběhla ve Švédsku. Vyplývá z nich skutečnost, že osoby s jednou z těchto diagnóz mají vyšší pravděpodobnost rozvoje i druhého onemocnění.

Poznatky z metaanalýzy a populační studie

V rámci metaanalýzy odborníci zpracovali 49 studií s celkovým počtem více než 210 000 subjektů s ADHD a 3,1 milionů osob bez ADHD. Celkem 17 % pacientů s ADHD trpělo současně astmatem, zatímco počet astmatiků mezi osobami bez ADHD dosahoval 11,5 %. Zároveň bylo zjištěno, že téměř 9 % astmatiků mělo poruchu pozornosti s hyperaktivitou, ovšem tato diagnóza (ADHD) byla pozorována jen u 5,6 % osob bez astmatu.

Stejný tým odborníků zpracoval i populační studii, v níž měli k dispozici údaje o 1,6 milionů obyvatel Švédska – téměř 260 000 osob mělo diagnostikováno astma a 58 000 trpělo poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Čtvrtina osob s diagnózou ADHD trpěla také astmatem. Počet astmatiků mezi jedinci bez ADHD dosahoval 16,1 %. Dalším poznatkem k souběžnému výskytu těchto dvou onemocnění byl počet pacientů s astmatem, kteří měli ADHD – jednalo se o 5,5 % osob. U osob bez diagnózy astmatu se porucha pozornosti ADHD vyskytovala jen ve 3,3 % případů.

Analýza výsledků

Na základě všech zjištění lze konstatovat, že u jedinců s astmatem nebo ADHD je o 45 až 53 % vyšší riziko, že budou trpět i druhou ze sledovaných poruch. Otázkou zůstává, co je přesnou příčinou této spojitosti – zda a jak se tyto dvě diagnózy konkrétně ovlivňují, nebo zda svou roli hraje nějaký jiný společný faktor. Jako možné vysvětlení se podle autorů studie nabízí zánětlivé procesy, kvůli kterým jsou někteří jedinci náchylnější k rozvoji ADHD i astmatu. Dalším důvodem by mohly být poruchy spánku, které zvyšují pravděpodobnost výskytu obou onemocnění. Astmatici mohou trpět nočním kašlem či dušností vedoucí ke snížené kvalitě spánku, což může vyústit v symptomy ADHD. Společenský a psychický tlak související se symptomy ADHD naopak může narušit obranyschopnost organismu a stát se spouštěčem astmatu či zhoršit jeho průběh. Astma i ADHD ovšem mají také genetickou složku, a je tedy možné, že jedinci náchylní k astmatu jsou zároveň náchylnější k ADHD. Výše zmíněné výklady ale vyžadují podrobnější zkoumání a další ověřování.

Širší souvislosti analyzovaného tématu

Astma je nejběžnějším chronickým respiračním onemocněním, které postihuje 358 milionů osob na celém světě. ADHD se vyskytuje přibližně u 5 % dětí školního věku a u 2,5 % dospělých. Vzhledem k popsaným souvislostem lze doporučit, aby lékaři pečující o pacienty s astmatem věnovali pozornost jejich případným poruchám pozornosti a koncentrace a zvážili diagnostiku ADHD. V případě lékařů pečujících o pacienty s ADHD naopak platí, aby monitorovali stížnosti pacientů na dlouhodobý kašel, sípání a dušnost a případně indikovali vyšetření potřebná k diagnostice astmatu.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/900856?nlid=124647_2046&src=WNL_mdplsnews_180824_mscpedit_peds&uac=8669SR&spon=9&impID=1721146&faf=1

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.