Kapitoly z psychiatrie

Unikátní EEG signál by mohl být markerem deprese a anxiety

15.04.2019 12:13 - MT / foto: shutterstock.com
Zdá se, že zvýšená komunikace mezi amygdalou a hipokampem koreluje se symptomy deprese a úzkosti.

Zjištění nové americké studie by mohly mít i dopad i na léčebnou praxi. Práce byla online publikována v časopise Cell.

Kombinací záznamů elektroencefalografie (EEG) a poznámek pacientů o jejich náladě s metodami strojového učení vědci objevili “podsíť amygdala-hipokampus”, která koreluje se změnami nálad člověka.

Jak autoři uvádí, objev přispívá k hlubšímu pochopení nervového zakódování nálad a úzkosti a odhaluje biomarker, který by mohl být užitečný pro diagnózu a léčbu těchto potíží, konkrétně pomocí inovativní hluboké mozkové stimulace. Zhoršení nálady vyvolává zvýšenou komunikaci mezi amygdalou, spojenou s emocemi, a hipokampem, spojeným s pamětí. Vědci tak spekulují, že negativní emoce v amygdale spouští vybavení smutných vzpomínek, nebo i naopak.

Unikátní dataset

Vědci využili unikátní sbírky dat: intrakraniální EEG záznamy limbického systému nasbírané během několika dní u 21 epileptických pacientů čekajících na chirurgickou lokalizaci záchvatů. K tomu si pacienti souběžně vedli deníky o své náladě.

Srovnáním mozkových vln a osobních zápisků se u 13 z 21 pacientů ukázaly fluktuace v elektrické aktivitě (nebo komunikaci) mezi amygdalou a hipokampem u frekvence mozkových vln v rozpětí 13–30 cyklů za sekundu korelující s depresivní náladou. Tito pacienti také byli, ve srovnání s ostatními, více úzkostní.

Výsledky ukazují na specifický znak, který zakódovává velké množství (asi 40–50 %) změn nálad během času. Tuto podsíť najdeme asi u 60 % osob a je vždy přítomná u jedinců se zvýšenou úzkostí.

Práce otevírá mnoho dalších klinických a výzkumných otázek. Například nevíme, zda je nalezená mozková aktivita spojená se zhoršením nálady, zda je příčinou zhoršení nálady nebo jen informuje o okamžicích, kdy je nálada špatná. V případě, že by šlo o příčinu, mohli by se vědci věnovat hledání léčiv, které by nadměrnou komunikaci mezi mozkovými oddíly mohly tlumit. V případě informačního charakteru mozkové aktivity by se mohl signál monitorovat u pacientů s vážnou depresí, aby upozornil na blížící se potenciálně nebezpečný stav, podobně, jako to umí některé pacemakery se srdeční frekvencí.

Nová léčebná možnost?

Odborníci se shodují, že jde o zajímavou studii, která má potenciál přinést nové léčebné možnosti. Potíž s depresemi totiž mimo jiné tkví v tom, že moc detailně neznáme jejich neurobiologický podklad. Využití strojového učení k objevu konkrétního vzoru mozkové aktivity zjevně úzce spojené s náladou osoby by tedy mohlo mít dopad na management nejen deprese a úzkosti, ale také posttraumatické stresové poruchy. A, jak uvedla behaviorální neuroložka Helen Mayberg, MD z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku, tato práce poskytuje jasnou strategii pro danou vědeckou oblast.

(mir)

Zdroj: Megan Brooks pro Medscape, dostupné na https://www.medscape.com/viewarticle/904791#vp_1

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.