Kapitoly z RS

Studie potvrzuje význam fyzické aktivity při roztroušené skleróze

15.03.2019 10:58 - MT / foto: shutterstock.com
Výsledky studie potvrzují, že fyzická aktivita má pozitivní dopady na aerobní kapacitu, mobilitu i únavu a depresi.

Studie zveřejněná v časopise Explore: The Journal of Science and Healing potvrzuje, že fyzická aktivita je u pacientů s roztroušenou sklerózou efektivní terapeutickou intervencí ulevující od únavy a projevů deprese.

Úvod

Mezi režimová doporučení, kterými by se měli řídit pacienti s roztroušenou sklerózou (RS), patří dodržování zdravého životního stylu a s tím související udržování správné tělesné hmotnosti. Nadměrná hmotnost se považuje za rizikový faktor, který může negativně ovlivňovat průběh onemocnění a zhoršovat komorbidity roztroušené sklerózy, jako je deprese a únava.

Studie zaměřená na dopady fyzické aktivity

Mezinárodní tým odborníků zabývajících se sportovní medicínou a fyzioterapií analyzoval dopady fyzické aktivity na stupeň únavy a depresi u pacientů s roztroušenou sklerózou. Do randomizované kontrolované studie bylo zapojeno 66 pacientů s relabující-remitující formou RS s indexem tělesné hmotnosti (BMI) spadajícím do kategorie normální hmotnosti (33 osob) a nadváhy (33 osob). Pacienti byli randomizováni do dvou skupin – intervenční skupina absolvovala po dobu 8 týdnů předem definovaný cvičební program (cyklistika zapojující horní i dolní končetiny s frekvencí tréninku třikrát týdně), kontrolní skupina se žádné fyzické aktivitě nevěnovala. Před začátkem sledovaného období a po jeho skončení se hodnotily parametry jako aerobní kapacita, mobilita, tělesná hmotnost, BMI i stupeň únavy a projevy deprese.

Pozitivní vliv cvičení prokázán

Výsledky studie potvrzují, že fyzická aktivita má pozitivní dopady na aerobní kapacitu, mobilitu i únavu a depresi. Pacienti ze skupiny, která se věnovala pravidelnému cvičení, vykazovali v porovnání s kontrolní skupinou zlepšení ve všech psychologických parametrech bez ohledu na výchozí hmotnost či BMI. Fyzická aktivita přispěla k celkově lepší fyzické i psychické kondici sledovaných pacientů bez ohledu na to, zda díky cvičení došlo ke změně tělesné hmotnosti a snížení BMI. Toto zjištění jednoznačně dokládá, že fyzická aktivita je účinným krokem v minimalizaci dopadů únavy a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou.

(pak)

Zdroj:

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/08/28/exercise-fights-fatigue-and-depression-ms-patients-study-finds/

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.