Edukace pro zdravotní sestry

Kardiopulmonální resuscitace

Autorem lekce je MUDr. Jiří POKORNÝ, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína. Odborný lektor se zaměřením na poskytování neodkladné péče a na praktickou výuku kardiopulmonální resuscitace, lékař s bohatou přednáškovou a publikační činností. Do roku 2015 pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Motole, nyní působí u soukromých zdravotnických subjektů. Odborný garant a lektor ve vzdělávacích firmách POMAMED s.r.o. a POMASTAR s.r.o., soudní znalec v oboru urgentní medicína.


Kašel

Autorem lekce je MUDr. Daniel Groh, Ph.D., který pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení FORTMEDIKA v Praze. Studoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako lékař a učitel Kliniky otorinolaryngologie 2. LF a Fakultní nemocnice Motol. Během i po svých studiích absolvoval několik zahraničních stáží, například v Insel Spital v Bernu. V roce 2008 byl studenty potřetí v řadě zvolen učitelem roku.


10 faktů o statinech

Autorem lekce je doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., který působí na III. Interní klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na 1. Lékařské fakultě také přednáší. Docent Vrablík se zabývá lipidologií a preventivní kardiologií. Témata jeho výzkumů jsou genetická determinace dyslipidemií a odpověď na hypolipidemickou léčbu. Od roku 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Dále je členem výboru Pracovní skupiny preventivní kardiologie České kardiologické společnosti, členem České internistické společnosti JEP a od roku 2013 i členem výboru European Atherosclerosis Society. Docent Vrablík rovněž publikuje, kromě odborných prací a publikací je autorem monografie Farmakoterapie dyslipidemií, jež se v roce 2016 dočkala již 2. rozšířeného vydání.


Možnosti ovlivňování střevní mikroflóry

Autorem lekce je prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., dětský gastroenterolog a hepatolog, který pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK Praha a Centru dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy VFN Praha. Jeho specializací je onemocnění zažívacího traktu, výživa v dětském věku a ultrazvuková diagnostika. Na Klinice dětského a dorostového lékařství a v Ústavu sociální medicíny a veřejného zdravotnictví působí také jako vysokoškolský učitel. Je předsedou správní rady Švejcarova nadačního fondu dětem – Karlov.


Rýma a její komplikace

Autorem lekce je MUDr. Daniel Groh, Ph.D., který pracuje v soukromém zdravotnickém zařízení FORTMEDIKA v Praze. Studoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako lékař a učitel Kliniky otorinolaryngologie 2. LF a Fakultní nemocnice Motol. Během i po svých studiích absolvoval několik zahraničních stáží, například v Insel Spital v Bernu. V roce 2008 byl studenty potřetí v řadě zvolen učitelem roku.


Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze

Autorem lekce je prof. MUDr. Jiří Widimský jn., CSc., FESC, FACC, který působí ve funkci vedoucího Centra pro hypertenzi III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2010 je místopředsedou České společnosti pro hypertenzi, kterou v letech 2003–2009 vedl. Současně je místopředsedou České internistické společnosti ČLS JEP a organizátorem řady odborných sjezdů či sympozií. Působí ve funkci sekretáře pracovní skupiny Endocrine hypertension ESH, je členem redakčních rad některých domácích či zahraničních časopisů a členem grantové komise KV choroby MZ ČR.


 

Profil

Uživatel není přihlášen.

Přihlášení
Vytvoření účtu
Zapomenuté heslo

Proč si vytvořit účet

Na webových stránkách Kapitoly online jsou připraveny lekce elektronického vzdělávání, které vám umožní získat kredity do kontinuálního vzdělávání. Všechny kurzy jsou akreditovány Českou asociací sester (ČAS). Každý obsahuje odborníkem garantovanou přednášku, zpracovanou formou prezentace, a interaktivní vědomostní test. Vyhodnocení testu probíhá on-line. Po úspěšném absolvování kurzu je možné si ihned stáhnout a vytisknout certifikát. Přístup k jednotlivým prezentacím je umožněn pouze po vytvoření uživatelského účtu. Údaje uvedené při zakládání účtu jsou potřebné pro vystavení certifikátu.


PARTNEŘI: