Právní vzdělávání

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví IV. – kritické momenty zpracování osobních údajů dle GDPR při poskytování zdravotní péče

Autorem lekce je advokátní kancelář KMVS. Čtvrtý modul právních předpisů v oblasti zdravotnictví vychází z předpokladu, že respekt k soukromí a potřeba ochrany osobních údajů, zejména pacientů nutně provází poskytovatele zdravotních služeb při jejich odborné činnosti takřka každý den. Tak jako předchozí lekce obsahuje i tato odborníkem garantovanou přednášku ve formě prezentace, souhrnný studijní text a vědomostní test, jehož úspěšné absolvování je ohodnoceno 2 kredity ČLK.


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví III. – soukromoprávní smlouvy při provozování lékařské praxe

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. Třetí kurz právních předpisů v oblasti zdravotnictví navazuje na dva předcházející, ale lze jej absolvovat i samostatně. Prezentace vychází z předpokladu, že nedílnou součástí oblasti poskytování lékařské péče je uzavírání soukromoprávních smluv. Z tohoto důvodu je zejména pro lékaře velmi důležité být dopodrobna obeznámen se všemi pravidly, kterými se uzavírání těchto smluv řídí. 


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví II. - pravidla poskytování zdravotních služeb

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. Lekce navazuje na předcházející kurz – Právní předpisy v oblasti zdravotnictví, ale lze jej absolvovat i samostatně. Při tvorbě lekce jsme vycházeli ze skutečnosti, že lékař je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, proto přinášíme jejich přehledné členění a upozornění na základní právní povinnosti z nich vyplývajících.


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví I. - základní právní předpisy

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. První lekce právního vzdělávání vychází z premisy, že osoba vykonávající některé ze zdravotnických povolání, v našem případě povolání lékaře, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují. Toto je nutné zejména s ohledem k tomu, že ve zdravotnictví dochází k péči o lidské zdraví a je nutné zabezpečit, že tato péče bude v souladu s právními předpisy, které za účelem ochrany veřejného zdraví tuto oblast regulují.

Mgr. Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 15 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. Specializuje se na oblast farmaceutického práva, obchodního práva, závazkového práva a pracovního práva. Během své praxe četně publikoval a spolupracoval s řadou médií. Současně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva.

Právní poradna

Chcete se zeptat? Napište prosím Váš dotaz týkající se právní problematiky do online formuláře.
Odpověď bude zveřejněna na těchto stránkách.

Aktuality

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků
22.10.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dnešním článkem bychom rádi navázali na sérii článků k novele zákona o léčivech ohledně lékového záznamu pacienta.
více
Zavedení systému eNeschopenek
19.09.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře.
více
Nová revize Mezinárodní klasifikace nemocí
02.09.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V květnu byla přijata 11. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, v platnost by měla vstoupit 1. ledna 2022.
více
Návrh novely transplantačního zákona
14.08.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V dnešním článku bychom Vás rádi informovali o návrhu novely transplantačního zákona, který souvisí s problematikou tzv. „transplantační turistiky“.
více
Lékový záznam pacienta v Senátu
06.08.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Ve čtvrtek 25. července byla v Senátu projednána novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž předmětem je tzv. lékový záznam pacienta.
více
Lékový záznam pacienta podruhé
09.07.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V pátek 21. června 2019 byla v Poslanecké sněmovně projednána ve třetím čtení novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž předmětem je tzv. lékový záznam pacienta.
více
Povinnost EET i pro lékaře?
03.07.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Elektronické evidenci tržeb, neboli, jak se jí často přezdívá, EET, se pravděpodobně nevyhnou ani lékaři.
více
Novela zákona o zdravotnických prostředcích
19.06.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V téměř každé ordinaci lékaře se nachází zdravotnický prostředek, ačkoli si to mnozí lékaři již ani neuvědomují.
více
Novela zákona o DPH a její souvislost s bonusovými ujednáními
27.05.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Významnou novinkou, kterou novela daného zákona přináší, je zejména nová náležitost opravného daňového dokladu.
více
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
17.05.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dne 29. 3. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů připravená Ministerstvem zdravotnictví.
více
Emergentní systém
30.04.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vládní návrh novely zákona o léčivech, který je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení, reaguje na situaci ohledně nedostatku některých léčivých přípravků na českém trhu zavedením tzv. emergentního systému.
více
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené očkováním
15.04.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který byl po úspěšném absolvování připomínkového řízení dne 25. března 2019 schválen vládou.
více
Ústavní soud k počátku promlčecí lhůty u náhrady újmy na zdraví
03.04.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat nedávnému nálezu Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 774/18, ze dne 27. 2. 2019, který se týká počátku běhu promlčecí lhůty ve sporech o náhradu újmy na zdraví.
více
Ministerstvo k jednotkovým cenám počtvrté
18.03.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat velmi aktuálnímu tématu, a to Metodice Ministerstva zdravotnictví s názvem „Zásady nakládání s informacemi při uzavírání smluv a vystavování objednávek vybranými přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví v oblasti nákupu“.
více
Nepřípustné průtahy v řízení o mimořádné úhradě
19.02.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat nálezu Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 3892/18, ze dne 29. ledna 2019. V daném případě se na Ústavní soud obrátila stěžovatelka, která se po Veřejné zdravotní pojišťovně České republiky (VZP) téměř dva a půl roku neúspěšně domáhala přiznání mimořádné úhrady léčebného konopí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
více
Novela k ochranným prvkům vyhlášena ve Sbírce zákonů
15.02.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V této aktualitě bychom Vás rádi informovali o tom, že novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech úspěšně prošla celým legislativním procesem a 15. února byl po dlouhém očekávání zveřejněna ve Sbírce zákonů.
více
Úhrady zdravotnických prostředků
31.01.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o chystané změně pravidel úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. S ohledem k tomu, že legislativní proces již byl ukončen a nová právní úprava od nového roku již dokonce nabyla i účinnosti, rádi bychom Vás v tomto článku informovali o podrobnostech nové právní úpravy.
více
Protipadělková opatření u léčivých přípravků – start 9. 2. 2019!
30.01.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Jelikož se již kvapnými kroky blíží start celého systému, je třeba se ptát, zda a jak vůbec je systém připraven a nastaven.
více
Novela zákoníku práce úspěšně prošla připomínkovým řízením
16.01.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V legislativním procesu se aktuálně nachází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Materiál úspěšně prošel připomínkovým řízením a nyní je očekáváno jeho zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.
více
Memorandum o spolupráci
20.12.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V listopadu roku 2018 bylo mezi Ministerstvem zdravotnictví, prostřednictvím ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uzavřeno Memorandum o spolupráci.
více
GDPR a zdravotnictví v praxi – otázky a odpovědi
12.12.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Uplynulo již více než půl roku od chvíle, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
více
Stav českého zdravotnictví dle OECD
30.11.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče.
více
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
16.11.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Před necelými dvěma měsíci, konkrétně 9. října 2018, byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.
více
Úhrady zdravotnických prostředků po novu
29.10.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat připravované změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
více
Bude zrušena karenční doba?
18.10.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní neschopnosti.
více
Prováděcí vyhlášky k novele zákona o léčivech
27.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dne 20. září 2018 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva stěžejní prováděcí předpisy - vyhlášky k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech). Tyto vyhlášky reagují s takřka ročním zpožděním na novelu č. 66/2017 Sb., kterou došlo k novelizaci zákona o léčivech.
více
Elektronizace veřejných zakázek
23.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V návaznosti na blížící se odloženou účinnost § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nastane pro zbývající skupinu zadavatelů již 18. 10. 2018, bychom se rádi věnovali tématu povinnosti elektronizace veřejných zakázek, jež v rámci výše uvedeného ustanovení nastává.
více
Lékový záznam pacienta
12.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Od účinnosti povinné elektronické preskripce uplynulo více než půl roku a Ministerstvo zdravotnictví již chystá další zásadní novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Nyní se přednostně zaměříme na část novely upravující lékový záznam pacienta.
více
Stav českého zdravotnictví dle přehledu OECD
02.08.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče OECD, neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jíž je Česká republika členem. OECD zveřejnila pravidelný hospodářský přehled za rok 2018, ve kterém se mimo jiné věnuje systému zdravotní péče v České republice.
více
Ochranné prvky v novele zákona o léčivech
15.07.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V průběhu května letošního roku bylo ukončeno připomínkové řízení k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato novela reaguje na blížící se účinnost evropské úpravy týkající se tzv. protipadělkových opatření, konkrétně na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/62/ES, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkající se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, kterým se tato směrnice doplňuje stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. Tato evropská úprava zavádí povinné uvádění tzv. ochranných prvků na léčivých přípravcích.
více
Zdravotnická dokumentace v novém
14.07.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dne 9. 7. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 137/2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví, v čele s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, si od dané novely slibují zejména zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace a snížení administrativní zátěže pro zdravotníky.
více
Plná úhrada léčivých přípravků podle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění
13.07.2018 - JUDr. Lenka Vková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V době počínající okurkové sezóny a sněmovních prázdnin, které začínají záhy po hlasování o důvěře vládě, bychom rádi krátce rozebrali nález Ústavního soudu k otázce práva na plnou úhradu alespoň jednoho léčivého přípravku ve skupinách podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (ZoVZP), který byl vydán v dubnu tohoto roku. Jedná se o nález sp. zn. III. ÚS 2332/16.
více
Důkazní břemeno ve vybraných medicínských sporech
26.06.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V květnovém nálezu, sp. zn. IV. ÚS 14/17, se Ústavní soud vyjádřil k tématu důkazního břemene ve vybraných medicínských sporech. Nález samotný je výsledkem sporu započatého u okresního soudu, jenž se postupně vyšplhal až k soudu Nejvyššímu, jehož rozsudek (spolu s rozsudkem krajského soudu) Ústavní soud v návaznosti na ústavní stížnost stěžovatele zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání.
více
Aktualita ohledně lékárenské vyhlášky
10.05.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Aktuálně se v legislativním procesu nachází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.
více
Nelékařská zdravotnická povolání v novém
07.05.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2017, došlo na přelomu roku 2017 a 2018 k novelizaci vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
více
Novinky v oblasti elektronické preskripce
15.04.2018 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Během uplynulého měsíce došlo k významné změně v oblasti elektronické preskripce. Dne 7. března nabyla účinnosti novela č. 36/2018 Sb., kterou se mění zákon o léčivech a která odkládá účinnost sankcí za e-recepty pro lékaře o jeden rok.
více
Aktuálně ohledně očekávaného příkazu ministra zdravotnictví k bonusům a veřejným zakázkám
15.04.2018 - JUDr. Kateřina Davidová, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR lze očekávat, v nejbližších dnech max. však v řádu pár týdnů, vydání příkazu ministra zdravotnictví – tzv. Zásad transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování (dále jen jako „Příkaz ministra“).
více
Právní aktualita – povinný elektronický recept od 1. ledna 2018
28.07.2017 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vážení lékaři, dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín účinnosti povinné elektronické preskripce. Od 1. ledna 2018 budou povinné výhradně elektronické lékařské předpisy.
více

Dotazy

Možný souběh pracovních činností
08.08.2019 - Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Mám dotaz ohledně souběhu pracovních činností. Je možné ve zdravotnické organizací, která provádí pracovně lékařské služby a zároveň tito lékaři pracují jako praktičtí lékaři jejich úvazek rozdělit na dva, zaměřené na poskytování zdravotních služeb v rámci PLS a poskytování služeb praktického lékaře pro registrované pacienty, popřípadě i na třetí pro výkon činnosti zdravotnické asistence při pracovních, sportovních či společenských akcích?
více
Povinnosti ošetřujícího lékaře k pacientovi
25.10.2018 - Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Jaká zákonná nebo podzákonná norma upravuje povinnosti ošetřujícího lékaře k pacientovi? Ošetřující odborní lékaři velmi často delegují pomocná vyšetření, sanitky, neschopenky na praktického lékaře a jsou ošetřujícími lékaři pro danou diagnózu námi registrovaného pacienta. Typické jsou situaci, kdy si odborná oddělení pozvou pacienta na určitý termín na kontrolu a poukaz na sanitku žádají na praktickém lékaři.
více
Poskytování informací o zdravotním stavu blízkých
28.07.2017 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Zajímalo by mne, za jakých podmínek mohu poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta po telefonu nebo e-mailu. Jedná se o sourozence, bratr je hospitalizovaný na našem psychiatrickém oddělení a jeho sestra, která trvale žije v Kanadě, mne o tyto informace e-mailem požádala.
více
 

Profil

Uživatel není přihlášen.

Přihlášení
Vytvoření účtu
Zapomenuté heslo

Proč si vytvořit účet

Vzdělávání lékařů na webu Kapitoly online vám umožní získat kredity do celoživotního vzdělávání. Všechny kurzy jsou akreditovány Českou lékařskou komorou (ČLK).

Kurzy v sekci vzdělávání lékařů obsahují:

  • přehledové články a kazuistiky odborného periodika Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře
  • interaktivní vědomostní test

Kurzy právního vzdělávání obsahují:

  • odborníkem garantovanou přednášku ve formě prezentace
  • souhrnný studijní text
  • interaktivní vědomostní test

Vyhodnocení testu probíhá on-line a po úspěšném vyřešení je možné si ihned stáhnout a vytisknout certifikát.

Přístup k jednotlivým prezentacím je umožněn pouze po vytvoření uživatelského účtu, údaje uvedené při jeho zakládání jsou potřebné pro vystavení certifikátu.


PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.