Právní vzdělávání

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví II. - pravidla poskytování zdravotních služeb

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. Lekce navazuje na předcházející kurz – Právní předpisy v oblasti zdravotnictví, ale lze jej absolvovat i samostatně. Při tvorbě lekce jsme vycházeli ze skutečnosti, že lékař je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, proto přinášíme jejich přehledné členění a upozornění na základní právní povinnosti z nich vyplývajících.


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví I. - základní právní předpisy

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. První lekce právního vzdělávání vychází z premisy, že osoba vykonávající některé ze zdravotnických povolání, v našem případě povolání lékaře, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují. Toto je nutné zejména s ohledem k tomu, že ve zdravotnictví dochází k péči o lidské zdraví a je nutné zabezpečit, že tato péče bude v souladu s právními předpisy, které za účelem ochrany veřejného zdraví tuto oblast regulují.

Mgr. Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 15 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. Specializuje se na oblast farmaceutického práva, obchodního práva, závazkového práva a pracovního práva. Během své praxe četně publikoval a spolupracoval s řadou médií. Současně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva.

Právní poradna

Chcete se zeptat? Napište prosím Váš dotaz týkající se právní problematiky do online formuláře.
Odpověď bude zveřejněna na těchto stránkách.

Aktuality

Nelékařská zdravotnická povolání v novém
V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2017, došlo na přelomu roku 2017 a 2018 k novelizaci vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
Novinky v oblasti elektronické preskripce
Během uplynulého měsíce došlo k významné změně v oblasti elektronické preskripce. Dne 7. března nabyla účinnosti novela č. 36/2018 Sb., kterou se mění zákon o léčivech a která odkládá účinnost sankcí za e-recepty pro lékaře o jeden rok.
Aktuálně ohledně očekávaného příkazu ministra zdravotnictví k bonusům a veřejným zakázkám
V rámci činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR lze očekávat, v nejbližších dnech max. však v řádu pár týdnů, vydání příkazu ministra zdravotnictví – tzv. Zásad transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování (dále jen jako „Příkaz ministra“).
Právní aktualita – povinný elektronický recept od 1. ledna 2018
Vážení lékaři, dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín účinnosti povinné elektronické preskripce. Od 1. ledna 2018 budou povinné výhradně elektronické lékařské předpisy.

Dotazy

Poskytování informací o zdravotním stavu blízkých
Zajímalo by mne, za jakých podmínek mohu poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta po telefonu nebo e-mailu. Jedná se o sourozence, bratr je hospitalizovaný na našem psychiatrickém oddělení a jeho sestra, která trvale žije v Kanadě, mne o tyto informace e-mailem požádala.
 

Profil

Uživatel není přihlášen.

Přihlášení
Vytvoření účtu
Zapomenuté heslo

Proč si vytvořit účet

Právní vzdělávání na webu Kapitoly online vám umožní získat kredity do celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou akreditovány Českou lékařskou komorou (ČLK).

Každý kurz obsahuje:

  • odborníkem garantovanou přednášku ve formě prezentace
  • souhrnný studijní text
  • interaktivní vědomostní test

Vyhodnocení testu probíhá on-line a po úspěšném vyřešení je možné si ihned stáhnout a vytisknout certifikát.

Přístup k jednotlivým prezentacím je umožněn pouze po vytvoření uživatelského účtu, údaje uvedené při jeho zakládání jsou potřebné pro vystavení certifikátu.


PARTNEŘI: