Zavedení systému eNeschopenek
19.09.2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. / foto: shutterstock.com
V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře.
Užívání marihuany u dospívajících může zvýšit riziko psychóz v dospělosti
22.06.2019 - MT / foto: shutterstock.com
Vystavení adolescentů Δ-9-tetrahydrocannabinolu (THC), hlavní psychoaktivní složce marihuany, může vést v dospělosti k poruchám v neuronální struktuře a genové expresi v prefrontálním kortexu.
Screening PSA a jeho souvislosti s mortalitou u karcinomu prostaty
26.06.2019 - MT / foto: shutterstock.com
Rutinní provádění screeningu pomocí PSA (prostate-specific antigen) v prevenci rakoviny prostaty má svá úskalí s ohledem na poměr přínosů a rizik tohoto vyšetření.
 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.