Menu

O společnosti Teva

Společnost Teva byla založena v roce 1901. Naše centrála sídlí v Izraeli, máme 74 výrobních závodů ve třech desítkách zemí. V našem portfoliu je aktuálně více než 1 800 molekul a ročně vyrábíme přibližně 120 miliard tablet a kapslí.

Patříme k předním světovým farmaceutickým společnostem a jsme aktivní na 60 trzích. Naše poslání na celém světě uskutečňuje přibližně 45 000 zaměstnanců. Naše inovativní a vysoce kvalitní léčiva pomáhají každý den 200 milionům lidí.

Prohlédněte si infografiku >

Adherence

Slovem adherence označujeme míru spolupráce pacienta při léčbě. Důležité je především to, jestli se pacient řídí doporučením lékaře a/nebo lékárníka, jak užívat léky a jaká dodržovat režimová opatření. Spolupráce pacienta je totiž pro úspěch léčby zásadní. Pokud se pacient radami lékaře či lékárníka neřídí, označujeme to za tzv. non-adherenci (nespolupráci). Ta významně narušuje snahu zdravotníků pacientům pomoci, bohužel se s ní setkávají velmi často.

Jaké jsou nejčastější důvody non-adherence?

Důvodů, proč pacient nespolupracuje, je hned několik. Jednou z nejčastějších příčin je nepochopení léčebného režimu. Pacienti by se proto neměli bát lékaře nebo lékárníka zeptat, pokud něčemu nerozumí nebo pokud mají z něčeho obavy. Některé léčebné postupy bývají poměrně složité, pacient musí užívat více léků v různou dobu, v různých lékových formách, není proto namístě stydět se říct, že něčemu nerozumíme.

Velmi často se ale stává také to, že pacient léčbě nepřikládá význam, léky brát zapomíná, režimová opatření se mu dodržovat nechtějí. Většinou se to týká chronicky nemocných, například lidí s vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu, cukrovkou nebo obezitou. Tyto nemoci totiž nebolí, a tak člověk snadno zapomene, že mu něco je, a léčbu nepovažuje za důležitou. Až se nemoc projeví, bývá už ale většinou pozdě a může to také skončit trvalými následky nebo i hůře.

Proč je adherence důležitá?

Jestliže pacient dodržuje doporučení zdravotníků, má mnohem větší naději na to, že léčba bude úspěšná. Akutní obtíže obvykle vymizí úplně, chronické se zmírní, nedochází k dalšímu prohlubování příznaků nemoci a pacient má naději na kvalitní život bez komplikací.

Informační materiály pro pacienty

Mějte cukrovku pod kontrolou [PDF]

Zůstaňte zdraví po celý život [PDF]

Nepodceňujte vysoký krevní tlak [PDF]


Seriál Medical Tribune: Jak zlepšit adherenci pacientů? 

          Díl 1. Desatero pro lékaře, lékárníky a pacienty

          Díl 2: Týden adherence 2019 – proč pacienti (ne)spolupracují se svými PL a internisty

          Díl 3: Adherence a diabetes mellitus

          Díl 4: Adherence a hypercholesterolémie

          Díl 5: Adherence k léčbě hypercholesterolémií očima internistů

          Díl 6: Adherence k léčbě hypertenze

          Díl 7: Předepsáním receptu léčba nekončí aneb Role lékárníka v prevenci non‑adherence


Teva podporuje


Společnost Teva v legitimních a odůvodněných případech sponzoruje i účast odborníků na vybraných vzdělávacích akcích či aktivitách. Teva tak může v jednotlivých případech hradit registrační poplatky a přiměřené náklady na cestování, ubytování a stravování.  

Více o společnosti Teva ZDE.