Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Denní aktuality

Nové důkazy spojují pasivní kouření s nebezpečnou poruchou srdečního rytmu

3. 5. 2024 - kol

Vystavování se pasivnímu kouření – i v malém množství – je spojeno s vyšším rizikem závažné poruchy srdečního rytmu. Podle výzkumu prezentovaného na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) EHRA (European Heart Rhythm Association) 2024, se pravděpodobnost fibrilace síní zvyšuje s prodlužující se dobou pasivního kouření.

„Nebezpečí pasivního kouření se ukázalo jako významné bez ohledu na to, zda byli jednotlivci doma, venku nebo v práci, což naznačuje, že expozice všeobecně zvyšuje riziko fibrilace síní. Všichni bychom měli vynaložit veškeré úsilí, abychom se vyhnuli trávení času v zakouřeném prostředí. Zjištění by také měla přimět tvůrce politik, aby dále omezovali kouření ve veřejných prostorách a podporovali programy odvykání kouření s cílem zlepšit veřejné zdraví,“ řekl autor studie Dr. Kyung-Yeon Lee ze Soulské národní univerzitní nemocnice v Korejské republice.

Fibrilace síní je celosvětově nejčastější poruchou srdečního rytmu, k jejímž příznakům patří bušení srdce, dušnost, únava a potíže se spánkem. Odhaduje se, že toto onemocnění se během života rozvine u každého třetího Evropana. Přitom lidé s fibrilací síní mají pětkrát vyšší pravděpodobnost cévní mozkové příhody než jejich zdraví vrstevníci.

Je dobře známo, že pasivní kouření je spojeno s ischemickou chorobou srdeční a předčasným úmrtím. Souvislost mezi pasivním kouřením a fibrilací síní však dosud zřejmá nebyla. Tato analýza zkoumala souvislost mezi pasivním kouřením a dlouhodobým rizikem výskytu fibrilace síní. Zahrnovala dospělé ve věku 40 až 69 let, kteří z jakéhokoli důvodu využili britskou Národní zdravotní službu (NHS) a byli zapsáni do britské biobanky. Současní kuřáci a kuřáci s fibrilací síní byli na začátku ze studie vyloučeni.

Do studie bylo zahrnuto celkem 400 493 dospělých. Průměrný věk účastníků byl 56,5 roku a 55,2 procenta tvořily ženy. Za pomoci dotykové obrazovky byli účastníci dotazováni na počet hodin, po které byli vystaveni kouři jiných lidí v typickém týdnu za poslední rok (doma a v jiném prostředí), a rozděleni do „exponované skupiny“, pokud byli v kontaktu s pasivním kouřením, a do „neexponované skupiny“, pokud v kontaktu s pasivním kouřením nebyli. Pasivnímu kouření bylo v předchozím roce vystaveno 85 984 (21 %) účastníků s průměrnou expozicí 2,2 hodiny týdně. Během mediánu sledování 12,5 roku se fibrilace síní rozvinula u 23 471 (6 %) z nich.

Výzkumníci analyzovali souvislost mezi vystavením pasivnímu kouření a náhodnou fibrilací síní po úpravě faktorů, které by mohly potenciálně ovlivnit vztah, včetně věku, pohlaví, etnického původu, indexu tělesné hmotnosti, denní konzumace alkoholu, střední až intenzivní fyzické aktivity, diabetu, vysokého krevního tlaku, vysokých krevních lipidů, socioekonomického statusu a registračního centra. Skupina, která byla vystavena pasivnímu kouření, měla o šest procent vyšší riziko výskytu fibrilace síní během sledování ve srovnání se skupinou, která pasivnímu kouření vystavena nebyla, a to po úpravě o výše uvedené faktory (RR 1,06, 95% CI 1,03–1,10; p < 0,001).

Zároveň byl sledován vztah závislý na dávce, kdy každé prodloužení délky týdenního pasivního kouření bylo spojeno s ještě vyšším rizikem fibrilace síní. Například osm hodin pasivního kouření týdně bylo spojeno již s o 11 procent vyšší pravděpodobností poruchy srdečního rytmu ve srovnání s nepasivním kouřením. Riziko fibrilace síní u pasivních kuřáků bylo zvýšeno v domácnostech, na pracovištích a ve venkovních prostorách.

„Podle studie se u každého, kdo je vystaven pasivnímu kouření, pravděpodobnost vzniku fibrilace síní začíná zvyšovat, přičemž riziko se výrazně zvyšuje s prodlužující se dobou expozice. Zjištění, že pasivní kouření je škodlivé nejen v uzavřených vnitřních prostorách, ale i ve venkovním prostředí, podtrhuje význam zákazu kouření pro ochranu veřejného zdraví," uzavřel Dr. Lee.

Vyšlo v titulu Medical Tribune

zpět
-4292 Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock