Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

COVID-19 – Kardiolog

U atorvastatinu u COVID-19 záleží na fázi onemocnění

16. 6. 2021

Mezi látky, které mají potenciál pozitivně ovlivnit průběh onemocnění COVID-19, by se mohl řadit i atorvastatin – alespoň u nemocných během prvního týdne od nástupu příznaků. Vyplývá to ze studie INSPIRATION, prezentované na nedávném zasedání American College of Cardiology. Ta se mimo jiné zaměřila na přínos podávání atorvastatinu u nemocných přijatých na JIP z důvodu COVID-19. Její autoři vycházeli z toho, že statiny mají nad rámec nezpochybnitelného hypolipidemického působení celou řadu dalších pleiotropních účinků, kromě jiného i protizánětlivý a antitrombotický efekt. Cílem studie tak bylo ověřit přínos atorvastatinu právě u onemocnění COVID-19, které mimo jiné představuje výrazně protrombogenní stav.

V rámci tohoto hodnocení bylo 605 pacientů randomizovaně rozděleno buď k podávání placeba, nebo atorvastatinu v dávce 20 mg denně. Pacienti, kteří užívali statin v rámci své dosavadní léčby, nebyli do studie zařazeni.

Primární cílový ukazatel byl složen z dokumentované trombotické příhody (žilní či arteriální), nutnosti léčby na ECMO nebo úmrtí z jakékoli příčiny v období třiceti dnů. Podávání atorvastatinu nebylo spojeno se statisticky významným ovlivněním primárního cíle. Některá z událostí tohoto endpointu vznikla u 32,7 procenta nemocných ve skupině s atorvastatinem a u 36,3 procenta nemocných z kontrolní skupiny (HR = 0,84; P = 0,35).

Výjimkou byla skupina nemocných, u nichž k zahájení terapie atorvastatinem došlo do sedmi dní od nástupu symptomů onemocnění COVID-19. Takových pacientů bylo 171. Zde byla některá ze sledovaných událostí primárního cílového ukazatele dokumentována u 30,9 procenta nemocných na atorvastatinu a u 40,3 procenta na placebu. „Jde o zajímavé zjištění, dané s největší pravděpodobností tím, v jaké fázi onemocnění tito nemocní jsou. K objasnění takového závěru je třeba dalších studií,“ řekl autor studie Behnood Bikdeli (Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts) s tím že ve studii INSPIRATION byla využita relativně nízká dávka atorvastatinu. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní data se nijak zásadně nelišila mezi větví se studijní látkou a kontrolním ramenem, mohla by být v dalším hodnocení dávka atorvastatinu vyšší.

zpět