Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Denní aktuality

VZP nabídne nemocnicím v rámci obnovy smluv zřízení denních stacionářů

7. 5. 2024 - tisková zpráva VZP

V souvislosti s probíhající obnovou smluv s poskytovateli lůžkové péče zavádí VZP ČR dva nové instituty, a sice denní stacionář interní péče a denní stacionář pediatrické péče. VZP nabídne tyto nové typy ošetřovacího dne především těm poskytovatelům, kteří dlouhodobě vykazují nízkou obložnost dotčených oddělení, tzn. interny a dětského lékařství. Tento typ péče může být atraktivní zejména pro takové nemocnice, které ošetřují menší počet pacientů a mají nasmlouván nízký počet lůžek. Stacionáře budou určeny výhradně takovým poskytovatelům, u nichž dojde k transformaci celého lůžkového oddělení do podoby stacionární péče a souvisejících ambulancí. VZP je začne nabízet již od 1.5.2024.

Denní stacionář je služba na pomezí ambulantního ošetření a hospitalizace. Pacient stráví na lůžku pouze omezený počet hodin, během nichž může být například sledován po lehčím úrazu, může mu být podána infuze, nebo zajištěn jiný typ nenáročného výkonu, který nevyžaduje pobyt přes noc. Je to péče hlavně pro taková zařízení, která mají dnes většinu lůžek dlouhodobě neobsazených a zároveň je žádoucí zachovat v regionu dané zdravotní služby,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Provozní doba stacionáře by měla být optimálně 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. Poskytovatel musí splňovat stanovená kritéria, a to nejen personální a technické, ale také například dostupnost tzv. komplementu, tedy být schopen v místě zajistit vyšetření radiologie a zobrazovacích metod, a klinické biochemie. Pokud se zdravotní stav pacienta v průběhu sledování nezlepší či dokonce zhorší, bude automaticky přeložen na běžné lůžkové oddělení.

Internistický stacionář bude určen pro případy méně závažných diagnóz, kde není možná pouze ambulantní péče, ale také není vyžadována hospitalizace. Jedná se např. o dehydratace, respirační infekty či koliky. Využít jej bude moct pro krátkodobé pozorování pacienta jako je lehký úraz hlavy bez ztráty vědomí, nebo pro péči indikovanou například ambulantním specialistou (např. plánovaná infuzní terapie, observace po plánovaných výkonech).

Dětský stacionář by mohli poskytovatelé využívat k diagnostice akutních stavů, u kterých nestačí pouze ambulantní péče a zároveň není předpoklad nezbytné hospitalizace. Jedná se např. o respirační infekty, gastroenteritidy a související dehydratace apod. Dále by zde mohly být na několik hodina na pozorování děti, u nichž došlo k lehčím úrazům hlavy bez poruchy vědomí nebo třeba k fibrilním křečím, stěžují na bolest břicha, je třeba u nich zajistit infuzní podání léků apod. Tyto dětské stacionáře by mohly také zajišťovat pediatrickou zdravotní péči v době, kdy není běžně dosažitelný registrující praktický lékař pro děti a dorost.

zpět
-4309 Ilustrační fotografie. Zdroj: iStock